Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył2007-05-08
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2007-09-03 13:02
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uchwała Nr XIII/115/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji pod nazwą „Komisja Inwentaryzacyjna” . Plik pdf 35.52 KB
Uchwała Nr XIII/116/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok. Plik pdf 179.71 KB
Uchwała Nr XIII/117/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2008. Plik pdf 91.38 KB
Uchwała Nr XIII/120/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości. Plik pdf 35.18 KB
Uchwała Nr XIII/121/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 33.11 KB
Uchwała Nr XIII/122/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 28.50 KB
Uchwała Nr XIV/123/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok. Plik pdf 479.82 KB
Uchwała Nr XIV/124/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Głowienka 4” w Gminie Miejsce Piastowe . Plik pdf 1.66 MB
Uchwała Nr XIV/125/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz porozumienia w sprawie ustalenia wartości punktu .... Plik pdf 61.89 KB
Uchwała Nr XIV/127/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 56.81 KB
Uchwała Nr XIV/128/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 43.69 KB
Uchwała Nr XIV/129/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok. Plik pdf 71.51 KB
01. Uchwała Nr V/16/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2007 Plik pdf 180.83 KB
02. Uchwała Nr V/17/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe na 2007 Plik doc 51.50 KB
05. Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie ... Plik doc 26.50 KB
06.Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej Plik doc 43.00 KB
07. Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego . Plik doc 74.00 KB
08. Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej Plik doc 21.50 KB
11. Uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Miejsce Piastowe Plik doc 23.50 KB
12. Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe Plik doc 22.50 KB
13. Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Plik doc 23.50 KB
14. Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów Plik doc 38.00 KB
16. Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących podjęcia uchwały przez Radę Gminy Miejsce Piastowe Plik doc 26.50 KB
17. Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe Plik doc 21.00 KB
18. Uchwała Nr VI/33/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr V/16/07 w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2007 rok. Plik doc 36.50 KB
19. Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok Plik doc 97.00 KB
20. Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Plik doc 23.50 KB
22. Uchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ... Plik doc 23.50 KB
23. Uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny wyrobów medycznych oraz zasad ich przeznaczenia i standardu Plik doc 34.00 KB
24. Uchwała Nr VI/39/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (uchwała uchylona) Plik doc 21.50 KB
25. Uchwała Nr VI/40/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia czsowego zakazu sprzedaży, podawania, spozywania oraz wnoszenia ... Plik doc 22.00 KB
26. Uchwała Nr VI/41/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Miejsce Piastowe do realizacji obowiązków określonych ustawą ... Plik doc 22.00 KB
27. Uchwała Nr VII/42/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Miejsce Piastowe Plik doc 21.00 KB
28. Uchwała Nr VII/43/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmainy budżetu Gminy na 2007 rok Plik doc 63.00 KB
29. Uchwała Nr VII/44/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych ... Plik doc 23.50 KB
30. Uchwała Nr VII/45/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejsce Piastowe w latach 2007 - 2012 Plik doc 55.50 KB
31. Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym i nadania mu statutu Plik pdf 353.26 KB
32. Uchwała Nr VIII/47/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym Plik pdf 913.60 KB
33. Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym Plik pdf 403.64 KB
35. Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego Plik pdf 231.86 KB
36. Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego Plik pdf 232.42 KB
37. Uchwała Nr VIII/52/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego Plik pdf 238.88 KB
38. Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego Plik pdf 228.51 KB
39. Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Plik pdf 227.77 KB
40. Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok Plik pdf 349.29 KB
41. Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 58.55 KB
42. Uchwała Nr VIII/57/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 58.26 KB
43. Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miejscu Piastowym Plik pdf 56.02 KB
44. Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miejscu Piastowym Plik pdf 57.09 KB
45. Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 83.36 KB
46. Uchwała Nr VIII/61/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy Plik pdf 70.42 KB
47. Uchwała Nr VIII/62/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy Plik pdf 71.62 KB
49. Uchwała Nr VIII/64/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwał własnych Plik pdf 83.01 KB
50. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej Plik pdf 68.37 KB
51. Uchwała Nr VIII/66/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zlecenia komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej Plik pdf 68.15 KB
52. Uchwała Nr VIII/67/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania skargi Plik pdf 68.11 KB
53. Uchwała Nr IX/68/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Widacz, uchwalonego przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Widacz Plik pdf 904.37 KB
54. Uchwała Nr IX/69/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok Plik pdf 315.88 KB
55. Uchwała Nr IX/70/07 rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Plik pdf 60.44 KB
56. Uchwała Nr IX/71/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie przekazania skargi Plik pdf 64.27 KB
57. Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy Plik pdf 70.53 KB
58. Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ... Plik pdf 202.13 KB
59. Uchwała Nr IX/74/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Plik pdf 197.24 KB
61. Uchwała Nr X/76/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Plik pdf 32.82 KB
62. Uchwała Nr X/77/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej. Plik pdf 30.30 KB
63. Uchwała Nr X/78/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia źródła dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych. Plik pdf 44.19 KB
64. Uchwała Nr X/79/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok. Plik pdf 158.93 KB
65. Uchwała Nr X/80/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie przekazania skargi. Plik pdf 33.39 KB
66. Uchwała Nr X/81/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy Miejsce Piastowe do udzielenia wyjaśnień. Plik pdf 32.63 KB
67. Uchwała Nr X/82/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Plik pdf 146.82 KB
73. Uchwała Nr X/88/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Widacz 1" w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.02 MB
77. Uchwała Nr XI/92/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok. Plik pdf 284.26 KB
78. Uchwała Nr XI/93/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011. Plik pdf 32.97 KB
79. Uchwała Nr XI/94/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 32.38 KB
80.Uchwała Nr XI/95/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 49.23 KB
81. Uchwała Nr XI/96/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 października 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Plik pdf 952.72 KB
82. Uchwała Nr XII/97/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok. Plik pdf 130.43 KB
84. Uchwała Nr XII/99/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok. Plik pdf 44.85 KB
86. Uchwała Nr XII/101/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Miejsce Piastowe do realizacji obowiązków określonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa . Plik pdf 41.18 KB
88. Uchwała Nr XII/103/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁĘŻANY 1” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.89 MB
89. Uchwała Nr XII/104/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „NIŻNA ŁĄKA 2” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.05 MB
90. Uchwała Nr XII/105/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 1” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 4.57 MB
91. Uchwała Nr XII/106/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 3 A” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.05 MB
92. Uchwała Nr XII/107/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 3 B” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.43 MB
93. Uchwała Nr XII/108/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 4” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 934.38 KB
94. Uchwała Nr XII/109/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Targowiska 1” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.25 MB
95. Uchwała Nr XII/110/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wrocanka 1” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.50 MB
96. Uchwała Nr XII/111/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wrocanka 2” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.53 MB
97. Uchwała Nr XII/112/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wrocanka 3” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.52 MB
98. Uchwała Nr XII/113/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ZALESIE 2” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.68 MB
99. Uchwała Nr XIII/114/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Miejsce Piastowe oraz ustalenia ich składów. Plik pdf 42.11 KB
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 14 kwietnia 2024r. 12:24:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.