Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

1. Uchwała Nr V/20/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. Plik pdf 1.08 MB
2. Uchwała Nr V/21/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 907.30 KB
5. Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym”. Plik pdf 285.58 KB
6. Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 160.17 KB
7. Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały o utworzeniu Spółdzielni Socjalnej VIRIDI PIAST w Miejscu Piastowym. Plik pdf 37.88 KB
8. Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały o utworzeniu Spółdzielni Socjalnej PIAST w Miejscu Piastowym. Plik pdf 37.50 KB
9. Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. Plik pdf 328.72 KB
10. Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe . Plik pdf 932.52 KB
11. Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 75.06 KB
12. Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 70.97 KB
13. Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 81.50 KB
14. Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Wrocanka do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Plik pdf 42.16 KB
15. Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego ... Plik pdf 170.90 KB
16. Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „GŁOWIENKA 4” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 6.37 MB
17. Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ZALESIE 2” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 4.22 MB
18. Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 256.48 KB
19. Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wrocanka. Plik pdf 7.60 MB
20. Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogi. Plik pdf 102.23 KB
21. Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Targowiska. Plik pdf 104.26 KB
22. Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głowienka. Plik pdf 104.11 KB
23. Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łężany. Plik pdf 104.54 KB
24. Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miejsce Piastowe. Plik pdf 103.28 KB
25. Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niżna Łąka. Plik pdf 104.70 KB
26. Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Widacz. Plik pdf 103.58 KB
27. Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrocanka. Plik pdf 104.48 KB
28. Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie. Plik pdf 103.98 KB
29. Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Plik pdf 57.38 KB
30. Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 214.00 KB
31. Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagórz. Plik pdf 36.49 KB
32. Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. Plik pdf 2.31 MB
33. Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe oraz określenia wysokości opłat ... Plik pdf 68.73 KB
34. Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania ... Plik pdf 42.95 KB
35. Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Plik pdf 56.38 KB
36. Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2019 r.”. Plik pdf 188.03 KB
37. Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2019 rok. Plik pdf 522.46 KB
38. Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. Plik pdf 3.05 MB
39. Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 835.24 KB
40. Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 52.21 KB
41. Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, Plik pdf 69.57 KB
42. Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁĘŻANY 1” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 568.37 KB
43. Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ROGI 3A” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 489.67 KB
44. Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. Plik pdf 499.02 KB
45. Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 29.82 KB
46. Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 30.35 KB
47. Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok Plik pdf 357.33 KB
49. Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 629.71 KB
50. Uchwała NR XII/69/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe wotum zaufania. Plik pdf 16.60 KB
51. Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 1.32 MB
52. Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 1.56 MB
53. Uchwała Nr XII/72/2019 Rady gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 1.10 MB
54. Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Plik pdf 21.16 KB
55. Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2018 rok. Plik pdf 21.51 KB
56. Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 27.00 KB
57. Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Plik pdf 28.44 KB
58. Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. Plik pdf 1.03 MB
59. Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 688.76 KB
60. Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych ... Plik pdf 80.08 KB
61. Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne. Plik pdf 17.16 MB
62. Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Miejsce Piastowe ze Stowarzyszenia "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi" z siedzibą w Kamieniu Śląskim. Plik pdf 23.10 KB
63. Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach ... Plik pdf 41.03 KB
64. Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. Plik pdf 966.65 KB
65. Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 644.63 KB
66. Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 35.32 KB
67. Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Plik pdf 28.69 KB
68. Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. Plik pdf 27.79 KB
69. Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników. Plik pdf 26.02 KB
70. Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Plik pdf 29.63 KB
71. Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok Plik pdf 5.43 MB
72. Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rogi 3B" Plik pdf 276.45 KB
73. Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 28.94 KB
74. Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 Plik pdf 26.98 KB
75. Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok Plik pdf 1.71 MB
76. Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.23 MB
77. Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe, Plik pdf 290.18 KB
78. Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 374.41 KB
79. Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 99.24 KB
81. Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego... Plik pdf 238.60 KB
82. Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 61.48 KB
83. Uchwała Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzanie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. Plik pdf 1.75 MB
84. Uchwała Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejsce Piastowe do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego. Plik pdf 737.15 KB
85. Uchwała Nr XVI/104/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejsce Piastowe do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. Plik pdf 472.60 KB
86. Uchwała Nr XVI/105/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejsce Piastowe do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Plik pdf 749.48 KB
87. Uchwała Nr XVI/106/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 września 2019 r. w spawie wystąpienia ze Spółdzielni Socjalnej PIAST w Miejscu Piastowym. Plik pdf 18.00 KB
88. Uchwała Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wystąpienia ze Spółdzielni Socjalnej VIRIDI PIAST w Miejscu Piastowym. Plik pdf 18.29 KB
89. Uchwała Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 134.51 KB
90. Uchwała Nr XVII/109/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. Plik pdf 1.09 MB
91. Uchwała Nr XVII/110/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.11 MB
92. Uchwała Nr XVIII/111/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 - 2023. Plik pdf 148.56 KB
93. Uchwała Nr XVIII/112/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej. Plik pdf 47.93 KB
94. Uchwała Nr XVIII/113/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej. Plik pdf 47.46 KB
95. Uchwała Nr XVIII/114/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. Plik pdf 2.08 MB
96. Uchwała Nr XVIII/115/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Plik pdf 89.19 KB
97. Uchwała Nr XVIII/116/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 271.28 KB
98. Uchwała Nr XVIII/117/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 635.14 KB
99. Uchwała Nr XVIII/118/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości... Plik pdf 206.75 KB
100. Uchwała Nr XVIII/119/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych... Plik pdf 127.80 KB
101. Uchwała Nr XVIII/120/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Miejscu Piastowym. Plik pdf 32.88 KB
102. Uchwała Nr XVIII/121/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 268.37 KB
103. Uchwała Nr XIX/122/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. Plik pdf 1.63 MB
104. Uchwała Nr XIX/123/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.19 MB
105. Uchwała Nr XIX/124/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Plik pdf 116.65 KB
106. Uchwała Nr XIX/125/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 106.79 KB
108. Uchwała Nr XIX/127/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 228.37 KB
109. Uchwała Nr XIX/128/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi ... Plik pdf 325.29 KB
110. Uchwała Nr XIX/129/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym i Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 437.39 KB
111. Uchwała Nr XX/130/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA ROK 2020. Plik pdf 621.31 KB
113. Uchwała Nr XX/132/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzeni zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. Plik pdf 414.79 KB
114. Uchwała Nr XX/133/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.09 MB
115. Uchwała Nr XX/134/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy. Plik pdf 41.93 KB
116. Uchwała Nr XX/135/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior+” na terenie Gminy Miejsce Piastowe i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 39.60 KB
118. Uchwała Nr XX/137/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2020 – 2022. Plik pdf 1.15 MB
120. Uchwała Nr XX/139/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miejsce Piastowe przez Gminę Jaśliska realizacji zadania publicznego ... Plik pdf 156.70 KB
121. Uchwała Nr XX/140/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, szczegółowego trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Plik pdf 362.64 KB
122. Uchwała Nr XXI/141/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzeni zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. Plik pdf 198.96 KB
123. Uchwała Nr XXI/142/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu oraz planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Plik pdf 73.93 KB
125. Uchwała Nr XXI/144/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejsce Piastowe w przedmiocie zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe oraz określenia zasad ... Plik pdf 702.59 KB
127. Uchwała Nr XXI/146/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli ... Plik pdf 497.87 KB
128. Uchwała Nr XXI/147/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plik pdf 102.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRadni Gminy Miejsce Piastowe - Radni2019-01-18
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-12 14:32
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-01-13 08:37
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2024r. 02:16:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.