Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

01. Uchwała Nr XXXVI/354/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę XXXV/347/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejsce Piastowe ... Plik pdf 193.23 KB
02. Uchwała Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. Plik pdf 59.24 KB
03. Uchwała Nr XXXVI/356/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miejsce Piastowe środków stanowiących fundusz sołecki. Plik pdf 12.88 KB
04. Uchwała Nr XXXVI/357/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie ... Plik pdf 86.69 KB
05. Uchwała Nr XXXVI/358/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 22.76 KB
06. Uchwała Nr XXXVI/359/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 22.61 KB
07. Uchwała Nr XXXVI/360/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 21.28 KB
08. Uchwała Nr XXXVI/361/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 20.97 KB
09. Uchwała Nr XXXVI/362/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 19.60 KB
10. Uchwała Nr XXXVI/363/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami ... Plik pdf 69.09 KB
11. Uchwała Nr XXXVI/364/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wskazania przedstawicieli do Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 13.42 KB
12. Uchwała Nr XXXVI/365/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Plik pdf 15.73 KB
13. Uchwała Nr XXXVI/366/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zgody na nabycie udziału we własności nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 16.83 KB
14. Uchwała Nr XXXVI/367/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 17.41 KB
15. Uchwała Nr XXXVI/368/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 16.01 KB
16. Uchwała Nr XXXVI/369/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie odpowiedzi i przekazania skargi wraz z aktami sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. Plik pdf 54.84 KB
17. Uchwała Nr XXXVI/370/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 13.98 KB
18. Uchwała Nr XXXVI/371/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.09 KB
19. Uchwała Nr XXXVII/372/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.01 KB
20. Uchwała Nr XXXVII/373/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 30.42 KB
21. Uchwała Nr XXXVII/374/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 29.99 KB
22. Uchwała Nr XXXVII/375/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. Plik pdf 128.71 KB
23. Uchwała Nr XXXVII/376/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.65 KB
24. Uchwała Nr XXXVII/377/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej ... Plik pdf 47.25 KB
25. Uchwała Nr XXXVII/378/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie złożenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wniosku o umorzenie postępowania. Plik pdf 33.82 KB
28. Uchwała Nr XXXVII/381/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 14.81 KB
29. Uchwała Nr XXXVII/382/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „KRAINA NAFTY”. Plik pdf 15.10 KB
30. Uchwała Nr XXXVII/383/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.15 KB
31. Uchwała Nr XXXVII/384/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.15 KB
32. Uchwała Nr XXXVIII/385/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. Plik pdf 134.47 KB
33. Uchwała Nr XXXVIII/386/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Plik pdf 14.23 KB
34. Uchwała Nr XXXVIII/387/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zabezpieczenia umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska ... Plik pdf 15.91 KB
35. Uchwała Nr XXXVIII/388/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plik pdf 18.12 KB
36. Uchwała Nr XXXVIII/389/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plik pdf 18.34 KB
37. Uchwała Nr XXXVIII/390/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji ... Plik pdf 22.07 KB
38. Uchwała Nr XXXVIII/391/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 161.88 KB
39. Uchwała Nr XXXVIII/392/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 303.22 KB
40. Uchwała Nr XXXVIII/393/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 175.57 KB
41. Uchwała Nr XXXVIII/394/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 15.97 KB
42. Uchwała Nr XXXVIII/395/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 15.92 KB
43. Uchwała Nr XXXIX/396/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dębica. Plik pdf 25.46 KB
44. Uchwała Nr XXXIX/397/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania. Plik pdf 15.04 KB
45. Uchwała Nr XXXIX/398/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XV/141/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ... Plik pdf 18.29 KB
46. Uchwała Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plik pdf 17.90 KB
47. Uchwała Nr XXXIX/400/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. Plik pdf 128.34 KB
48. Uchwała Nr XXXIX/401/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Miejsce Piastowe na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Plik pdf 17.64 KB
50. Uchwała Nr XXXIX/403/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rogi”. Plik pdf 561.00 KB
51. Uchwała Nr XXXIX/404/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Niżna Łąka”. Plik pdf 358.96 KB
52. Uchwała Nr XXXIX/405/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 15.93 KB
54. Uchwała Nr XXXIX/407/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 15.97 KB
55. Uchwała Nr XXXIX/408/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 106.93 KB
56. Uchwała Nr XXXIX/409/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 14.66 KB
57. Uchwała Nr XXXIX/410/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 15.98 KB
59. Uchwała Nr XL/412/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. Plik pdf 128.50 KB
60. Uchwała Nr XL/413/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 40.77 KB
64. Uchwała Nr XL/417/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe udziału we własności nieruchomości gruntowej. Plik pdf 16.21 KB
65. Uchwała Nr XL/418/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 12.83 KB
66. Uchwała Nr XL/419/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2010 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną. Plik pdf 14.45 KB
67. Uchwała Nr XLI/420/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. Plik pdf 131.10 KB
69. Uchwała Nr XLI/422/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli ... Plik pdf 18.77 KB
70. Uchwała Nr XLI/423/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plik pdf 332.78 KB
71. Uchwała Nr XLI/424/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 156.34 KB
72. Uchwała Nr XLI/425/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miejsce Piastowe 1”. Plik pdf 238.57 KB
73. Uchwała Nr XLI/426/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miejsce Piastowe 2”. Plik pdf 257.16 KB
74. Uchwała Nr XLI/427/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejsce Piastowe, Gminą Iwonicz-Zdrój oraz Gminą Dukla. Plik pdf 37.30 KB
75. Uchwała Nr XLI/428/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ... Plik pdf 26.75 KB
76. Uchwała Nr XLI/429/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Plik pdf 15.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2010-01-04
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2010-01-04 13:08
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 14 kwietnia 2024r. 13:24:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.