Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył2007-05-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2007-09-03 13:02
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
54. Uchwała Nr XXIX/215/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 września 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do sporządzenia skargi kasacyjnej i reprezentowania Rady Gminy Miejsce Piastowe.. Plik doc 31.00 KB
02. Uchwała Nr XXIII/163/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2005. Plik doc 154.50 KB
03. Uchwała Nr XXIII/164/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe... Plik doc 50.00 KB
04. Uchwała Nr XXIII/165/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku... Plik doc 77.00 KB
05. Uchwała Nr XXIII/166/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 25.00 KB
06. Uchwała Nr XXIII/167/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 24.50 KB
07. Uchwała Nr XXIII/168/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 22.50 KB
08. Uchwała Nr XXIII/169/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 24.00 KB
09. Uchwała Nr XXIII/170/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik doc 38.50 KB
13. Uchwała Nr XXIV/174/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.. Plik pdf 580.62 KB
14. Uchwała Nr XXV/175/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 31.50 KB
15. Uchwała Nr XXV/176/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji..utraciła moc na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego Plik doc 20.00 KB
18.Uchwała Nr XXV/179/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przekazania skargi mieszkańca sołectwa Miejsce Piastowe właściwemu organowi. Plik doc 20.50 KB
19. Uchwała Nr XXV/180/05 rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 - 2015. Plik doc 31.00 KB
20. Uchwała Nr XXV/181/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 - 2015. Plik doc 20.50 KB
21. Uchwała Nr XXV/182/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe zdnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 r Plik doc 38.00 KB
22. Uchwała Nr XXVI/183/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe zdnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 20.00 KB
25. Uchwała Nr XXVI/186/05 Rady Gminy Mijsce Piastowe z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Odnowa wsi Głowienka". Plik doc 20.50 KB
26. Uchwała Nr XXVI/187/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok. Plik doc 47.00 KB
27. Uchwała Nr XXVI/188/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji KROSNO obejmującej teren Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 20.50 KB
28. Uchwała Nr XXVI/189/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowych. Plik doc 64.50 KB
29. Uchwała Nr XXVII/190/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 20.50 KB
30. Uchwała Nr XXVII/191/05 Rady Gminy Miejse Piastowe z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej powołania stałych Komisji Rady Gminy Miejsce Piastowe oraz ustalenia ich skladów osob Plik doc 57.00 KB
31. Uchwała Nr XXVII/192/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok. Plik doc 55.50 KB
33. Uchwała Nr XXVII/194/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wystąienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie o połączenie przysiółków Zale Plik doc 145.00 KB
35. Uchwała Nr XXVIII/196/05 Rady Gminy miejsce Piastowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie inwestycji pod nazwą"Przebudowa drgoi gminnej.. Plik doc 21.00 KB
36. Uchwała Nr XXVIII/197/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej.. Plik doc 21.00 KB
37. Uchwała Nr XXVIII/198/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Plik doc 21.00 KB
38. Uchwała Nr XXVIII/199/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok. Plik doc 79.50 KB
39. Uchwała Nr XXVIII/200/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Bibliteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik doc 32.00 KB
40. Uchwała Nr XXVIII/201/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik doc 34.00 KB
41. Uchwała Nr XXVIII/202/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Miejsce Piastowe w postępowaniu przed Wojewódzkim.. Plik doc 37.50 KB
42. Uchwała Nr XXVIII/203/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Głowienka ... Plik doc 123.00 KB
43. Uchwała Nr XXVIII/204/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom i numeracji nieruchomości w sołectwie Targowiska. Plik pdf 124.39 KB
44. Uchwała Nr XXVIII/205/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 106.50 KB
45. Uchwała Nr XXVIII/206/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik doc 20.50 KB
46. Uchwała Nr XXIX/207/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok. Plik doc 86.50 KB
47. Uchwała Nr XXIX/208/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco". Plik doc 22.00 KB
48. Uchwała Nr XXIX/209/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco". Plik doc 21.50 KB
49. Uchwała Nr XXIX/210/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco". Plik doc 21.50 KB
50. Uchwała Nr XXIX/211/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Plik doc 21.50 KB
51. Uchwała Nr XXIX/212/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy. Plik doc 21.00 KB
52. Uchwała Nr XXIX/213/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 września 2005 r. w sprawie odmówienia uchylenia uchwały własnej Nr XXVII/194/05 z dnia 10 maja 2005 . w sprawie wystąpienia z wnioskiem. Plik doc 117.50 KB
55. Uchwała Nr XXX/216/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok. Plik doc 40.50 KB
56. Uchwała Nr XXX/217/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własnośćGminy Miejsce Piastowe nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Plik doc 43.50 KB
58. Uchwała Nr XXX/219/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 paździenika 2005 r. w sprawie odpowiedzi i przekazania skargi wraz z aktami sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. Plik doc 46.50 KB
60. Uchwała Nr XXXI/221/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe Plik doc 53.50 KB
62. Uchwała Nr XXXI/223/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok. Plik doc 80.50 KB
63. Uchwała Nr XXXI/224/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik doc 87.00 KB
64. Uchwała Nr XXXI/225/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Targowiskach stanowiącej drogę dojazdową będącą własnością Gminy... Plik doc 39.50 KB
65. Uchwała Nr XXXII/226/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok. Plik doc 42.50 KB
66. Uchwała Nr XXXII/227/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie... Plik doc 61.50 KB
67. Uchwała Nr XXXII/228/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe.. Plik doc 54.00 KB
68. Uchwała Nr XXXII/229/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 21.50 KB
69. Uchwała Nr XXXII/230/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej . Plik doc 36.00 KB
70. Uchwała Nr XXXII/231/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 40.50 KB
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2024r. 07:25:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.