Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII/337/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. w sprawie odpowiedzi i przekazania skargi wraz z aktami sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu ... Plik pdf 30.20 KB
Uchwała Nr XXXIII/338/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. w sprawie odpowiedzi i przekazania skargi wraz z akatami sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. Plik pdf 31.26 KB
Uchwała Nr XXXIII/339/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe wniosków Józefa Wójcika. Plik pdf 11.60 KB
Uchwała Nr XXXIII/340/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 12.36 KB
Uchwała Nr XXXIV/341/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok. Plik pdf 40.94 KB
Uchwała Nr XXXIV/342/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Plik pdf 24.12 KB
Uchwała Nr XXXIV/344/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miejsce Piastowe we wspólnej realizacji z Gminami Iwonicz-Zdrój i Rymanów ... Plik pdf 13.86 KB
Uchwała Nr XXXIV/345/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 14.38 KB
Uchwała Nr XXXV/346/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok. Plik pdf 86.50 KB
Uchwała Nr XXXV/347/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2010 rok. Plik pdf 279.59 KB
Uchwała Nr XXXV/348/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków realizacji zadania związanego z udziałem Gminy Miejsce Piastowe we wspólnej ... Plik pdf 77.59 KB
Uchwała Nr XXXV/349/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Plik pdf 36.27 KB
Uchwała Nr XXXV/350/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Plik pdf 36.78 KB
Uchwała Nr XXXV/351/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego ... Plik pdf 17.32 KB
Uchwała Nr XXXV/352/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010 w Gminie Miejsce Piastowe Plik pdf 24.63 KB
Uchwała Nr XXXV/353/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalnośći Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.76 KB
01. Uchwała Nr XXVII/238/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok. Plik pdf 24.13 KB
02. Uchwała Nr XXVII/239/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Plik pdf 14.81 KB
03. Uchwała Nr XXVII/240/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zabezpieczenia umowy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w formie weksla „ In blanco” ... Plik pdf 32.04 KB
04. Uchwała Nr XXVII/241/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ... Plik pdf 41.08 KB
05. Uchwała Nr XXVII/242/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 23.04 KB
06. Uchwała Nr XXVII/243/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 23.34 KB
07. Uchwała Nr XXVII/244/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 21.79 KB
08. Uchwała Nr XXVII/245/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 22.94 KB
09. Uchwała Nr XXVII/246/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 20.50 KB
10. Uchwała Nr XXVII/247/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głowienka. Plik pdf 183.27 KB
11. Uchwała Nr XXVII/248/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łężany. Plik pdf 181.00 KB
12. Uchwała Nr XXVII/249/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miejsce Piastowe. Plik pdf 180.93 KB
13. Uchwała Nr XXVII/250/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niżna Łąka. Plik pdf 180.40 KB
14. Uchwała Nr XXVII/251/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Widacz. Plik pdf 179.44 KB
15. Uchwała Nr XXVII/252/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrocanka. Plik pdf 181.14 KB
16. Uchwała Nr XXVII/253/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie. Plik pdf 180.86 KB
17. Uchwała Nr XXVII/254/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz ... Plik pdf 59.41 KB
18. Uchwała Nr XXVII/255/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 11.45 KB
19. Uchwała Nr XXVII/256/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 13.88 KB
20. Uchwała Nr XXVII/257/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu. Plik pdf 17.96 KB
21. Uchwała Nr XXVIII/258/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok. Plik pdf 83.63 KB
22. Uchwała Nr XXVIII/259/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 29.98 KB
23. Uchwała Nr XXVIII/260/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie realizacji wspólnego zadania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Plik pdf 14.31 KB
24. Uchwała Nr XXVIII/261/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Plik pdf 15.61 KB
27. Uchwała Nr XXVIII/264/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli ... Plik pdf 46.59 KB
28. Uchwała Nr XXVIII/265/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 14.53 KB
29. Uchwała Nr XXVIII/266/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 14.79 KB
30. Uchwała Nr XXVIII/267/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu. Plik pdf 149.12 KB
31. Uchwała Nr XXVIII/268/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 13.57 KB
33. Uchwała Nr XXVIII/270/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia referendum akceptującego odpłatne przejęcie przez Gminę Miejsce Piastowe obowiązków ... Plik pdf 35.99 KB
34. Uchwała Nr XXVIII/271/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 12.69 KB
35. Uchwała Nr XXVIII/272/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 12.74 KB
36. Uchwała Nr XXIX/273/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 12.67 KB
37. Uchwała Nr XXIX/274/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 roku. Plik pdf 57.53 KB
39. Uchwała Nr XXIX/276/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum gminnego wyznaczonego na dzień 10 maja 2009 roku. Plik pdf 15.58 KB
40. Uchwała Nr XXIX/277/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 16.56 KB
41. Uchwała Nr XXIX/278/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe wniosku Władysława Czekańskiego. Plik pdf 13.42 KB
42. Uchwała Nr XXIX/279/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 13.64 KB
43. Uchwała Nr XXIX/280/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce. Plik pdf 12.90 KB
44. Uchwała Nr XXX/281/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok. Plik pdf 105.24 KB
45. Uchwała Nr XXX/282/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego należącego do Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 28.52 KB
47. Uchwała Nr XXX/284/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Miejsce Piastowe środków stanowiących fundusz sołecki. Plik pdf 12.48 KB
48. Uchwała Nr XXX/285/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ... Plik pdf 160.16 KB
49. Uchwała Nr XXX/286/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 376.77 KB
50. Uchwała Nr XXX/287/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 145.19 KB
51. Uchwała Nr XXX/288/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 38.18 KB
52. Uchwała Nr XXX/289/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej we Wrocance. Plik pdf 35.64 KB
53. Uchwała Nr XXX/290/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Mam zdolności i chcę je rozwijać – zajęcia teatralne dla uczniów ... Plik pdf 14.52 KB
54. Uchwała Nr XXX/291/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 15.95 KB
56. Uchwała Nr XXX/293/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Miejsce Piastowe nieruchomości gruntowej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Plik pdf 16.35 KB
57. Uchwała Nr XXX/294/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 16.16 KB
58. Uchwała Nr XXX/295/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. – w sprawie na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 15.04 KB
59. Uchwała Nr XXX/296/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. – w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 13.20 KB
60. Uchwała Nr XXX/297/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. – w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 13.43 KB
61. Uchwała Nr XXX/298/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. – w sprawie odmówienia uchylenia uchwały Nr XXVIII/272/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie .. Plik pdf 15.07 KB
62. Uchwała Nr XXX/299/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. – w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 13.63 KB
63. Uchwała Nr XXXI/300/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Plik pdf 14.97 KB
64. Uchwała Nr XXXI/301/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok. Plik pdf 91.90 KB
65. Uchwała Nr XXXI/302/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic: Krośnieńskiej i ks. Bronisława Markiewicza oraz Jana Pawła II i Dukielskiej. Plik pdf 45.41 KB
68. Uchwała Nr XXXI/305/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 16.06 KB
69. Uchwała Nr XXXI/306/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 15.99 KB
70. Uchwała Nr XXXI/307/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalna gminy. Plik pdf 62.26 KB
71. Uchwała Nr XXXI/308/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 14.46 KB
72. Uchwała Nr XXXI/309/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 14.94 KB
73. Uchwała Nr XXXI/310/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe i obciążenie jej służebnością. Plik pdf 17.38 KB
74. Uchwała Nr XXXI/311/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.14 KB
75. Uchwała Nr XXXI/312/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.13 KB
76. Uchwała Nr XXXI/313/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.42 KB
77. Uchwała Nr XXXI/314/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 14.35 KB
78. Uchwała Nr XXXI/315/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. – w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 14.08 KB
79. Uchwała Nr XXXII/316/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zabezpieczenia umowy z Samorzadem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego ... Plik pdf 15.05 KB
80. Uchwała Nr XXXII/317/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 września 2009 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Plik pdf 31.33 KB
81. Uchwała Nr XXXII/318/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok. Plik pdf 68.50 KB
82. Uchwała Nr XXXII/319/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 września 2009 r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ... Plik pdf 12.91 KB
83. Uchwała Nr XXXII/320/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 września 2009 r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ... Plik pdf 12.19 KB
84. Uchwała Nr XXXII/321/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 12.57 KB
85. Uchwała Nr XXXII/322/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 września 2009 r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 11.69 KB
86. Uchwała Nr XXXII/323/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 września 2009 r. w sprawie rospatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.71 KB
87. Uchwała Nr XXXII/324/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie". Plik pdf 11.87 KB
88. Uchwała Nr XXXII/325/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy ... Plik pdf 15.86 KB
89. Uchwała Nr XXXIII/326/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok. Plik pdf 128.17 KB
92. Uchwała Nr XXXIII/329/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Plik pdf 14.00 KB
95. Uchwała Nr XXXIII/332/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody ... Plik pdf 15.56 KB
97. Uchwała Nr XXXIII/334/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 13.55 KB
98. Uchwała Nr XXXIII/335/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogi. Plik pdf 189.17 KB
99. Uchwała Nr XXXIII/336/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Targowiska. Plik pdf 192.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2009-01-05
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2009-01-05 11:26
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 14 kwietnia 2024r. 13:25:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.