Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Na podstawie upoważnień ustawowych Radzie Gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, Rada Gminy może również wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Niektóre sprawy ważne dla gminy przewidziane ustawowo rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały podejmowanej na sesji rady. W przypadkach nie cierpiących zwłoki Wójt Gminy może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzeń, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Projekt aktu prawa miejscowego powinien zawierać:

- oznaczenie rodzaju aktu prawnego z podaniem organu, który go wydaje,

- kolejny numer i datę aktu prawnego,

- określenie przedmiotu aktu,

- podstawę prawną,

- treść aktu,

- oznaczenie organu lub podmiotów wykonujących dany akt prawny oraz realizację,

- w razie potrzeby klauzulę o uchyleniu obowiązującego aktu prawnego,

- określenie terminu wejścia w życie.

Projekt aktu prawnego należy przekazać do zaopiniowania właściwym jednostkom organizacyjnym zgodnie z przepisami prawa i statutem gminy oraz do zaopiniowania przez radcę prawnego. Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie innego terminu. Urząd Gminy Miejsce Piastowe prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu znajdujący się w siedzibie urzędu na stanowisku ds. obsługi rady i jej organów. Uchwały i zarządzenia organów samorządu nie stanowiące przepisów prawa miejscowego mogą być podane do publicznej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Akty prawne podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wójt Gminy wydaje również, zarządzenia w sprawie sposobu wykonywania uchwał lub organizacji pracy Urzedu Gminy. Akty te nie posiadają mocy przepisów prawa miejscowego. Projekt tych aktów opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym właściwe samodzielne stanowiska pracy. Projekt aktu prawnego wydawanego przez Wójta może być konsultowany z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, jeżeli opracowujący uzna to za konieczne bądź wskazane albo obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego. Akt taki powinien być uzgodniony i zaopiniowany przez Radcę Prawnego.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2010-09-03
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2010-09-03 10:15
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 01:57:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.