Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
44. Uchwała Nr IX/17/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie: mżliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2009 r. Plik pdf 37.54 KB
45. Uchwała Nr IX/18/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie: opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe ... Plik pdf 47.41 KB
01. Uchwała Nr XV/130/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2008. Plik pdf 2.61 MB
04. Uchwała Nr XVI/145/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2008. Plik pdf 44.53 KB
09. Uchwała Nr XVII/158/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2007 rok i absolutorium ... Plik pdf 11.36 KB
10. Uchwała Nr XVII/159/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Krosno. Plik pdf 25.97 KB
11. Uchwała Nr XVII/160/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Krosno. Plik pdf 25.69 KB
12. Uchwała Nr XVII/161/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Plik pdf 24.06 KB
13. Uchwała Nr XVII/162/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 67.30 KB
17. Uchwała Nr XVIII/168/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Plik pdf 14.30 KB
18. Uchwała Nr XVIII/169/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 75.03 KB
20. Uchwała Nr XX/181/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego należącego do Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 29.86 KB
21. Uchwała Nr XX/182/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego należącego do Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 27.56 KB
22. Uchwała Nr XX/183/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego należącego do Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 27.48 KB
23. Uchwała Nr XX/184/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 25.33 KB
24. Uchwała Nr XX/185/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 71.81 KB
25. Uchwała Nr XX/186/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XVIII/168/08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Plik pdf 10.96 KB
31. Uchwała Nr XXI/197/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 93.84 KB
33. Uchwała Nr XXII/204/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 40.87 KB
37. Uchwała Nr XXIII/206/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 80.52 KB
39. Uchwała Nr XXIV/213/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 85.96 KB
42. Uchwała Nr XXV/220/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 28.89 KB
49. Uchwała Nr XXVI/229/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 67.02 KB
16. Zarządzenie Nr 101/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20.05.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 44.34 KB
19. Zarządzenie Nr 103/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27.05.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 71.65 KB
26. Zarządzenie Nr 107/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24.06.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 51.30 KB
27. Zarządzenie Nr 108/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27.06.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 52.39 KB
28. Zarządzenie Nr 112/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21.07.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 15.10 KB
29. Zarządzenie Nr 117/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28.07.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 60.96 KB
30. Zarządzenie Nr 122/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18.08.2008r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2008 roku Plik pdf 464.49 KB
32. Zarządzenie Nr 128/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22.08.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 84.23 KB
34. Zarządzenie Nr 130/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26.08.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 58.54 KB
35. Zarządzenie Nr 132/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29.08.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 15.01 KB
36. Zarządzenie Nr 140/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25.09.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok Plik pdf 87.02 KB
38. Zarządzenie Nr 141/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26.09.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 61.17 KB
40. Zarządzenie Nr 148/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27.10.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 108.79 KB
41. Zarządzenie Nr 149/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29.10.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 67.28 KB
43. Zarządzenie Nr 153/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20.11.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 29.96 KB
46.Zarządzenie Nr 154/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25.11.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 346.62 KB
47. Zarządzenie Nr 156/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12.12.2008r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2009 rok. Plik pdf 25.66 KB
48. Zarządzenie Nr 157/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15.12.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 127.93 KB
50. Zarządzenie Nr 158/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22.12.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 70.85 KB
51. Zarządzenie Nr 159/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29.12.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 77.08 KB
02. Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.01.2008r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. Plik pdf 279.32 KB
03. Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06.02.2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. Plik pdf 2.15 MB
05. Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 07.03.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. Plik pdf 67.67 KB
06. Zarządzenie Nr 93/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14.03.2008r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miejsce Piastowe sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok. Plik pdf 559.49 KB
07. Zarządzenie Nr 94/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14.03.2008r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miejsce Piastowe sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji Plik pdf 161.01 KB
08. Zarządzenie Nr 95/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19.03.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. Plik pdf 36.06 KB
14. Zarządzenie Nr 96/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 04.04.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. Plik pdf 41.99 KB
15. Zarządzenie Nr 98/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29.04.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. Plik pdf 33.28 KB
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 17:48:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.