XML
Informacje o udzielonych dotacjach w 2022 roku.
Zgodnie z art. 9 ust. 5 uchwały nr XLIX/307/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejsce Piastowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informacje o udzielonych w 2022 roku dotacjach. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-08-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2022-08-02 13:28
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Admin 2022-08-02 13:44