XML
Roczny Program Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na 2022 rok.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRadni Gminy Miejsce Piastowe - Radni2021-11-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2022-01-12 09:00
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-03 11:47