XML
STATUS I FORMA PRAWNA.

Gmina Miejsce Piastowe w obecnym kształcie została utworzona na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.72.49.312).

 

Status prawny Gminy jako podstawowej jednostki podziału terytorialnego państwa reguluje art. 16 Kostytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym która określa m.in. zakres działania i zadania Gminy, władze Gminy, akty prawa miejscowego stanowionego przez Gminę oraz zagadnienia związane z mieniem komunalnym, gminną gospodarką finansową i inne.

Gmina posiada osobowość prawną, a samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Wykonuje ona zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

O ustroju gminy stanowi jej statut (art. 3, ust 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2010-09-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2010-09-02 15:11