XML
Stawki podatku rolnego.
  • Kreator pomoże Ci przygotować druk IR-1 lub DR-1, poprowadzi Cię krok po kroku.
  • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi.
  • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami do złożenia elektronicznie lub papierowo w Urzędzie.

Kliknij, aby przygotować i złożyć informację lub deklarację na podatek rolny w 5 minut.

Zasady naliczania podatku rolnego określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 t.j.). Podstawą do jego ustalenia jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta, o której mowa powyżej ogłaszana jest corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowana w Monitorze Polskim. 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMagdalena Frydrych - Kierownik RG2013-01-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2013-01-07 14:45
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-05-10 11:37