więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłEwelina Pilszak - Skarbnik Gminy Miejsce Piastowe2020-05-05
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-05-05 08:18
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-05-05 11:13

Załączniki:

Uchwała Nr XXVIII/177/2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Plik pdf 1.31 MB
Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach długoterminowych. Plik pdf 723.89 KB
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe, informacja o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 r. Plik pdf 11.00 MB
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe, informację o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 r. Plik pdf 18.44 MB
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Miejsce Piastowe z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. Plik pdf 8.39 MB
Uchwała Nr XX/130/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2020. Plik pdf 3.71 MB
Uchwała Nr XX/131/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.24 MB
Uchwała Nr XXVIII/175/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 r. Plik pdf 3.81 MB
Uchwała Nr XXVIII/176/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe . Plik pdf 5.28 MB
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na rok 2020. Plik pdf 207.73 KB
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 226.34 KB
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 161.79 KB
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Miejsce Piastowe. Plik pdf 106.98 KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Rb-27S za 2017 r. Plik pdf 887.80 KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S za 2018 r. Plik pdf 885.39 KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S za 2019 r. Plik pdf 940.33 KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S za 2017 r. Plik pdf 1.40 MB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S za 2018 r. Plik pdf 1.47 MB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S za 2019 r. Plik pdf 1.53 MB
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N za 2017 r. Plik pdf 262.45 KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N za 2018 r. Plik pdf 261.98 KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N za 2019 r. Plik pdf 105.98 KB
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r. Rb-ND8 Plik pdf 176.42 KB
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r. Rb-ND8 Plik pdf 200.82 KB
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r. Rb-ND8 Plik pdf 201.03 KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za 2017 r. Rb-Z Plik pdf 105.69 KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za 2018 r. Rb-Z Plik pdf 105.78 KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za 2019 r. Rb-Z Plik pdf 262.86 KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym za 2018 r. Rb-Z Plik pdf 1.14 MB
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Miejsce Piastowe z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia. Plik pdf 786.57 KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z. Plik pdf 356.19 KB
Zaświadczenie, że w wyborach, które odbyły sie dnia 21 października 2018 r. pani Dorota Chilik została wybrana Wójtem Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 923.00 KB
Potwierdzenie nawiązania stosunku pracy Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.03 MB
Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 408.83 KB
Odpowiedzi na pytania dotyczące emisji obligacji. Plik pdf 2.57 MB
Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.) Plik pdf 1.37 MB
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (wg. stanu na koniec I kwartału 2020 r.) Plik pdf 262.68 KB
Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie (okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.) Plik pdf 163.97 KB
Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.) Plik pdf 790.51 KB
Uchwała Nr 9/12/2020 z dnia 21 maja 2020 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę Miejsce Piastowe papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych w wysokości 9000000,00 zł. Plik pdf 232.32 KB
Informacja o wyniku konkursu ofert. Plik pdf 454.29 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłEwelina Pilszak - Skarbnik Gminy Miejsce Piastowe2020-05-05
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-05-05 08:19
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-27 09:00