Sołectwo Miejsce Piastowe
 

 

Sołtys
Piotr Frydrych
Telefon kom.
509668363
Adres strony internetowej:
http://solectwo.miejscepiastowe.eu/
Adres e-mail piotrek.frydrych1@gmail.com
Statut Uchwała Nr XXVII/249/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miejsce Piastowe.