Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. Został on stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.  Jego zadaniem jest służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych.

Na jego stronach znajdziecie Państwo między innymi informacje dotyczące: 

          organów władzy samorządowej - osób sprawujących w nich funkcje, ich zadań i kompetencji,

          podjętych uchwał i zarządzeń,

          jednostek pomocniczych oraz organizacyjnych ,

          ogłoszonych przetargów,

          oświadczeń majątkowych,

          statutów, ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń.


Objaśnienie skrótów używanych w Biuletynie Informacji Publicznej:

BIP      -  Biuletyn Informacji Publicznej,

Dz.U.   -  Dziennik Ustaw,
ePUAP -  elektroniczna platforma usług administracji publicznej,
ESP   -  Elektroniczna Skrzynka Podawcza,

JST     -  Jednostka samorządu terytorialnego - gmina,
Kpa     -  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

Numer JST     -  numer jednostki samorządu terytorialnego z systemu TERYT (identyfikator podziału terytorialnego).

  

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP.

Informacja dotycząca przekazywania materiałów do publikacji w BIP.

Każda osoba przekazująca materiały do publikacji w BIP (dotyczy równiez modyfikacji i aktualizacji informacji już udostępnionych), powinna odnotować ten fakt w prowadzonym do tego celu rejestrze. Rejestr jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe , przy ul. Dukielska 14 pok. 012. Materiały dostarczone do publikacji w BIP, aby zostały opublikowane w dniu doręczenia powinny zostać przekazane do godz 13:00, w przecinym wypadku ich publikacja może nastąpić w następnych dniach. 
Należy również pamiętać, że oryginały dokumentów przekazanych do publikacji w BIP przechowywane są w komórce organizacyjnej, która je wytworzyła. 
 

Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP: