Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:eBIP :: BIP - Gmina Miejsce Piastowe :: Centralny Rejstr Plików


Pliki:
Nazwa Powiązania Rozmiar  
1. 395.80 KB
2. 01.a) Andrzej Biel - oświadczenie majątkowe za 2006 r. złożone przez dyrektora SP w Widaczu 345.24 KB
3. 01.a) Andrzej Wilga oświadczenie majątkowe za 2006 r. 347.69 KB
4. 01.a) Ewa Luśnia – oświadczenie majątkowe złożone z powodu otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta. 90.63 KB
5. 01. a) Jerzy Wdowiarz oświadczenie majątkowe za 2007 r. - początek kadencji. 422.90 KB
6. 01. Andrzej Nowak - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2006 r. 344.53 KB
7. 01. Andrzej Nowak - oświadczenie majątkowe za 2005 r. 355.24 KB
8. 01. Andrzej Wilga - oświadczenie majątkowe - początek kadencji - 2006 r. 352.42 KB
9. 01.b) Andrzej Biel - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 19.04.2007r. 21.97 KB
10. 01.b) Andrzej Wilga oświadczenie wyjaśniające. 21.26 KB
11. 01.b) Ewa Luśnia – wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego. 9.79 KB
12. 01.b) Jerzy Wdowiarz oświadczenie wyjaśniające. 8.79 KB
13. 01. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXIII/163/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. 154.50 KB
14. 01. Budżet Gminy na 2006 r Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. 211.00 KB
15. 01. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. 59.36 KB
16. 01. Deklaracja na podatek leśny (DL-1) 211.00 KB
17. 01. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) 454.00 KB
18. 01. Deklaracja na podatek rolny (DR-1) 164.50 KB
19. 01. Dostęp do informacji publicznej - ustawa 61.00 KB
20. 01. Dostęp do informacji publicznej - ustawa 61.00 KB
21. 01. Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR - prośba do producentów rolnych. 21.31 KB
22. 01. Ewa Starowiejska - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z odwołaniem ze stanowiska dyrektora SP w Łężanach 327.69 KB
23. 01. Ewa Starowiejska - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z odwołaniem ze stanowiska dyrektora SP w Łężanach 327.69 KB
24. 01. Informacja o podmiotach realizujących powierzone zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 r. 29.00 KB
25. 01. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2004 r. 137.18 KB
26. 01. Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym, jej siedzibie i dyżurach. 20.50 KB
27. 01. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 06.11.2006 r. 160.00 KB
28. 01. Informacja o zmianie rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 46.01 KB
29. 01. Informacja roczna z wykonania budżetu za 2005 r. Informacje roczne z wykonania budżetu 101.50 KB
30. 01. Informacja wg stanu na dzień 15.11.2004 r. 173.50 KB
31. 01. Informacja wg stanu na dzień 15.11.2005 r. 179.00 KB
32. 01. Informacja z wykonania budzetu - I kwartał 2006 r. Informacje kwartalne z wykonania budżetu 81.00 KB
33. 01. Inofmacja wg stanu na dzień 15.11.2003 r. 195.50 KB
34. 01. Małgorzata Stanisz - Krupa - pierwsze ośw. maj. dyrektora SP w Miejscu Piastowym - 2006 r. 345.65 KB
35. 01. Małgorzata Stanisz - Krupa - pierwsze ośw. maj. dyrektora SP w Miejscu Piastowym - 2006 r. 345.65 KB
36. 01. Obiweszczenie w sprawie wszczęcia postępowania. 30.23 KB
37. 01. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 26.50 KB
38. 01. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 54.00 KB
39. 01. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2008 r. 11.79 KB
40. 01. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 29.83 KB
41. 01. Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu. 51.70 KB
42. 01. Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21.04.2009 r. 13.83 KB
43. 01. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 22.00 KB
44. 01.Ogłoszenie 58.68 KB
45. 01. Ogłoszenie 152.73 KB
46. 01. Ogłoszenie 115.22 KB
47. 01. Ogłoszenie 53.89 KB
48. 01. Ogłoszenie 37.66 KB
49. 01. Ogłoszenie 2009 53.50 KB
50. 01. Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. 13.31 KB
51. 01. Ogłoszenie konkursu OREW. 54.50 KB
52. 01. Ogłoszenie - MPZP w Gminie Miejsce Piastowe 24.50 KB
53. 01. Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135/3. 38.50 KB
54. 01. Ogłoszenie o konkursie 52.00 KB
55. 01. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogach. 33.66 KB
56. 01. Ogłoszenie o naborze 100.27 KB
57. 01. Ogłoszenie o naborze. 17.47 KB
58. 01. Ogłoszenie o naborze. 26.61 KB
59. 01. Ogłoszenie o naborze kandydatów. 26.13 KB
60. 01. Ogłoszenie o naborze kandydatów. 26.78 KB
61. 01. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w OAS w Miejscu Piastowym 32.00 KB
62. 01. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - księgowego - w OAS w Miejscu Piastowym 137.73 KB
63. 01. Ogłoszenie o odbiorze eternitu w 2007 r. 25.50 KB
64. 01. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 76.50 KB
65. 01. Ogłoszenie o przetargu 227.92 KB
66. 01. Ogłoszenie o przetargu 37.50 KB
67. 01. Ogłoszenie o przetargu 13.69 KB
68. 01. Ogłoszenie o przetargu. 56.12 KB
69. 01. Ogłoszenie o przetargu. 45.57 KB
70. 01. Ogłoszenie o przetargu. 56.79 KB
71. 01. Ogłoszenie o przetargu. 16.45 KB
72. 01. Ogłoszenie o przetargu. 37.81 KB
73. 01. Ogłoszenie o przetargu. 57.64 KB
74. 01. Ogłoszenie o przetargu. 43.12 KB
75. 01. Ogłoszenie o przetargu. 58.07 KB
76. 01. Ogłoszenie o przetargu. 42.49 KB
77. 01. Ogłoszenie o przetargu. 45.77 KB
78. 01. Ogłoszenie o przetargu. 56.73 KB
79. 01. Ogłoszenie o przetargu. 37.62 KB
80. 01. Ogłoszenie o przetargu. 52.49 KB
81. 01. Ogłoszenie o przetargu. 30.06 KB
82. 01. Ogłoszenie o przetargu. 17.88 KB
83. 01. Ogłoszenie o przetargu. 51.41 KB
84. 01. Ogłoszenie o przetargu. 36.67 KB
85. 01. Ogłoszenie o przetargu. 18.21 KB
86. 01. Ogłoszenie o przetargu. 210.88 KB
87. 01. Ogłoszenie o przetargu. 49.12 KB
88. 01. Ogłoszenie o przetargu. 52.97 KB
89. 01. Ogłoszenie o przetargu. 58.67 KB
90. 01. Ogłoszenie o przetargu. 41.04 KB
91. 01. Ogłoszenie o przetargu. 67.72 KB
92. 01. Ogłoszenie o przetargu. 28.66 KB
93. 01. Ogłoszenie o przetargu. 52.98 KB
94. 01. Ogłoszenie o przetargu. 38.90 KB
95. 01. Ogłoszenie o przetargu. 50.42 KB
96. 01. Ogłoszenie o przetargu. 37.63 KB
97. 01. Ogłoszenie o przetargu. 17.65 KB
98. 01. Ogłoszenie o przetargu. 68.92 KB
99. 01. Ogłoszenie o przetargu. 34.33 KB
100. 01. Ogłoszenie o przetargu. 28.10 KB
101. 01. Ogłoszenie o przetargu. 38.55 KB
102. 01. Ogłoszenie o przetargu. 50.84 KB
103. 01. Ogłoszenie o przetargu. 33.97 KB
104. 01. Ogłoszenie o przetargu. 21.33 KB
105. 01. Ogłoszenie o przetargu. 20.90 KB
106. 01. Ogłoszenie o przetargu. 53.19 KB
107. 01. Ogłoszenie o przetargu. 58.99 KB
108. 01. Ogłoszenie o przetargu. 18.55 KB
109. 01. Ogłoszenie o przetargu. 68.13 KB
110. 01. Ogłoszenie o przetargu. 59.04 KB
111. 01. Ogłoszenie o przetargu. 68.19 KB
112. 01. Ogłoszenie o przetargu. 42.32 KB
113. 01. Ogłoszenie o przetargu. 61.03 KB
114. 01. Ogłoszenie o przetargu. 54.55 KB
115. 01. Ogłoszenie o przetargu. 49.74 KB
116. 01. Ogłoszenie o przetargu. 22.80 KB
117. 01. Ogłoszenie o przetargu. 36.25 KB
118. 01. Ogłoszenie o przetargu. 46.28 KB
119. 01. Ogłoszenie o przetargu. 41.66 KB
120. 01. Ogłoszenie o przetargu. 31.92 KB
121. 01. Ogłoszenie o przetargu. 36.74 KB
122. 01. Ogłoszenie o przetargu. 59.71 KB
123. 01. Ogłoszenie o przetargu. 44.12 KB
124. 01. Ogłoszenie o przetargu. 68.55 KB
125. 01. Ogłoszenie o przetargu. 35.63 KB
126. 01. Ogłoszenie o przetargu. 17.99 KB
127. 01. Ogłoszenie o przetargu. 17.99 KB
128. 01. Ogłoszenie o przetargu. 35.32 KB
129. 01. Ogłoszenie o przetargu. 33.44 KB
130. 01. Ogłoszenie o przetargu. 32.96 KB
131. 01. Ogłoszenie o przetargu. 39.83 KB
132. 01. Ogłoszenie o przetargu. 57.93 KB
133. 01. Ogłoszenie o przetargu. 19.69 KB
134. 01. Ogłoszenie o przetargu. 37.92 KB
135. 01. Ogłoszenie o przetargu. 39.64 KB
136. 01. Ogłoszenie o przetargu. 59.23 KB
137. 01. Ogłoszenie o przetargu. 54.97 KB
138. 01. Ogłoszenie o przetargu. 35.64 KB
139. 01. Ogłoszenie o przetargu. 42.35 KB
140. 01. Ogłoszenie o przetargu. 38.59 KB
141. 01. Ogłoszenie o przetargu. 50.02 KB
142. 01. Ogłoszenie o przetargu. 132.65 KB
143. 01. Ogłoszenie o przetargu. 54.77 KB
144. 01. Ogłoszenie o przetargu. 31.70 KB
145. 01. Ogłoszenie o przetargu. 36.13 KB
146. 01. Ogłoszenie o przetargu. 17.99 KB
147. 01. Ogłoszenie o przetargu. 38.89 KB
148. 01. Ogłoszenie o przetargu. 32.64 KB
149. 01. Ogłoszenie o przetargu. 35.14 KB
150. 01. Ogłoszenie o przetargu. 38.16 KB
151. 01. Ogłoszenie o przetargu. 63.47 KB
152. 01. Ogłoszenie o przetargu. 51.00 KB
153. 01. Ogłoszenie o przetargu. 38.83 KB
154. 01.Ogłoszenie o przetargu 145.17 KB
155. 01.Ogłoszenie o przetargu. 176.40 KB
156. 01.Ogłoszenie o przetargu. 35.44 KB
157. 01.Ogłoszenie o przetargu. 56.59 KB
158. 01.Ogłoszenie o przetargu. 49.80 KB
159. 01.Ogłoszenie o przetargu. 43.21 KB
160. 01.Ogłoszenie o przetargu. 61.36 KB
161. 01.Ogłoszenie o przetargu. 36.78 KB
162. 01.Ogłoszenie o przetargu. 55.14 KB
163. 01.Ogłoszenie o przetargu. 55.24 KB
164. 01.Ogłoszenie o przetargu. 58.22 KB
165. 01. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajm lokalu użytkowego w Miejscu Piastowym przy ul. Krosnieńskiej. 38.67 KB
166. 01. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 22.50 KB
167. 01. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 22.50 KB
168. 01. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 22.00 KB
169. 01. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 22.00 KB
170. 01. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Miejsce Piastowe 24.50 KB
171. 01. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe” 26.00 KB
172. 01. Ogłoszenie o zamówieniu 25.06 KB
173. 01. Ogłoszenie o zamówieniu 138.32 KB
174. 01. Ogłoszenie o zamówieniu. 51.51 KB
175. 01. Ogłoszenie o zamówieniu. 74.00 KB
176. 01. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 37.50 KB
177. 01. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu. 37.66 KB
178. 01. Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 15.58 KB
179. 01. Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 88.00 KB
180. 01. Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 11.71 KB
181. 01. Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 23.70 KB
182. 01. Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 9.43 KB
183. 01. Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 19.57 KB
184. 01. Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 42.02 KB
185. 01. Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 24.68 KB
186. 01. Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 22.00 KB
187. 01. Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe - konkurs ofert na rok 2010. 51.50 KB
188. 01. Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejsce Piastowe w miejscowościach Targowiska i Rogi 21.50 KB
189. 01. Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i jednolitego stroju 76.39 KB
190. 01. Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym. 33.66 KB
191. 01. Opłata adiacencka 33.00 KB
192. 01. Opłata administracyjna na 2005 r. 24.00 KB
193. 01. Opłata administracyjna na 2006 r. 24.00 KB
194. 01. Opłata targowa na 2005 r. 34.50 KB
195. 01. Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Widaczu - Pana Andrzeja Biela 326.81 KB
196. 01. Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Adamik 277.25 KB
197. 01. Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Adamik 288.89 KB
198. 01. Oświadczenie majątkowe za 2003 - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Miejscu Piastowym - Marek Paczkowski 206.90 KB
199. 01. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Andrzej Wilga 301.87 KB
200. 01. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głowience. 298.29 KB
201. 01. Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głowience. 379.01 KB
202. 01. Oswiadczenie o dzialalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych współmałżonka - Aleksander Mercik 179.03 KB
203. 01. Plan Gospodarki Odpadami Gminy Miejsce Piastowe 1.09 MB
204. 01. Podatek od nieruchomości na 2006 r. 53.50 KB
205. 01. Podatek od nieruchomości na 2008 r. 72.26 KB
206. 01. Podatek od posiadania psów na 2005 r. 21.50 KB
207. 01. Podatek od posiadania psów na 2006 r. 21.50 KB
208. 01. Podatek od środków transportowych na 2001 r. 21.50 KB
209. 01. Podatek od środków transportowych na 2002 r. 188.00 KB
210. 01. Podatek od środków transportowych na 2003 r. 74.50 KB
211. 01. Podatek od środków transportowych na 2004 r. 56.00 KB
212. 01. Podatek od środków transportowych na 2005 r. 56.00 KB
213. 01. Podatek od środków transportowych na 2006 r. 68.50 KB
214. 01. Podatek od środków transportowych na 2008 r. 171.10 KB
215. 01. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. 30.71 KB
216. 01. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04.08.2011 r. wraz z kalendarzem wyborczym. 42.94 KB
217. 01. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07.09.2007 r. wraz z kalendarzem wyborczym. 44.45 KB
218. 01. Prgram Ochrony Środowiska Gminy Miejsce Piastowe 1.41 MB
219. 01. Projekt budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. Projekty budżetowe 353.50 KB
220. 01. Projekt MPZP: Łężany 1, Zalesie 2 i fragment projektu MPZP: Targowiska 1 24.50 KB
221. 01. Projekt statutu sołectwa 308.72 KB
222. 01. Protokół - IX sesja Rady Gminy - 25 lipca 2007 r. 210.50 KB
223. 01. Protokół - XI sesja Rady Gminy - 12 października 2007 r. 578.65 KB
224. 01. Protokół - X sesja Rady Gminy - 31 sierpnia 2007 r. 1.04 MB
225. 01. Protokół z III sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 14 grudnia 2006 r. 107.00 KB
226. 01. Protokół z III sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 30 grudnia 2002 r. 137.50 KB
227. 01. Protokół z II sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 11 grudnia 2002 r. 158.50 KB
228. 01. Protokół z I sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 26 listopada 2002 r. 290.50 KB
229. 01. Protokół z I sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 listopada 2006 r. 57.00 KB
230. 01. Protokół z IV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 21 lutego 2003 r. 562.50 KB
231. 01. Protokół z IV sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 28 grudnia 2006 r. 109.50 KB
232. 01. Protokół z IX sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 27 sierpnia 2003 r. 214.50 KB
233. 01. Protokół z VIII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 30 czerwca 2003 r. 102.50 KB
234. 01. Protokół z VIII sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 26.06.2007 r. 311.00 KB
235. 01. Protokół z VII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 30 maja 2003 r. 155.00 KB
236. 01. Protokół z VII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25.04.2007 r. 159.00 KB
237. 01. Protokół z VI sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 16 kwietnia 2003 r. 179.50 KB
238. 01. Protokół z VI sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 29 marca 2007 r. 244.00 KB
239. 01. Protokół z V sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 18 marca 2003 r. 246.00 KB
240. 01. Protokół z V sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 1 marca 2007 r. 268.50 KB
241. 01. Protokół z XIII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 29 grudnia 2003 r. 391.00 KB
242. 01. Protokół z XIII sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 7 grudnia 2007 r. 785.91 KB
243. 01. Protokół z XII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 4 grudnia 2003 r. 174.50 KB
244. 01. Protokół z XII sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 6 listopada 2007 r. 933.21 KB
245. 01. Protokół z XI sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbtej w dniu 30 września 2003 r. 103.50 KB
246. 01. Protokół z XIV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe, odbytej w dniu 10 lutego 2004 r. 98.00 KB
247. 01. Protokół z XIV sesji Rady Gminy Miejsce Pisatowe odbytej w dniu 28 grudnia 2007 r. 1.70 MB
248. 01. Protokół z XIX sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 sierpnia 2004 r. 164.00 KB
249. 01. Protokół z XL sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 27 października 2006 r. 127.50 KB
250. 01. Protokół z X sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 12 września 2003 r. 181.50 KB
251. 01. Protokół z XVIII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 czerwca 2004 r. 84.00 KB
252. 01. Protokół z XVII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 kwietnia 2004 r. 116.50 KB
253. 01. Protokół z XVI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 kwietnia 2004 r. 667.50 KB
254. 01. Protokół z XV sesji Rady Gminy Miejsce Pisatowe, odbytej w dniu 25 stycznia 2008 r. 270.50 KB
255. 01. Protokół z XV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 4 marca 2004 r. 292.00 KB
256. 01. Protokół z XXII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 30 grudnia 2004 r. 360.50 KB
257. 01. Protokół z XXI sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 25 listopada 2004 r. 233.50 KB
258. 01. Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 28 lutego 2005 r. 186.00 KB
259. 01. Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 8 września 2005 r. 387.00 KB
260. 01. Protokół z XX sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 30 września 2004 r. 118.00 KB
261. 01. Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 10 czerwca 2005 r. 177.50 KB
262. 01. Protokół z XXVII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 10 maja 2005 r. 175.00 KB
263. 01. Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 12 kwietnia 2005 r. 149.00 KB
264. 01. Protokół z XXV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 30 marca 2005 r. 196.00 KB
265. 01. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 27 stycznia 2006 r. 143.50 KB
266. 01. Protokół z XXXII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 28 grudnia 2005 r. 245.50 KB
267. 01. Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 24 listopada 2005 r 301.50 KB
268. 01. Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 31 marca 2006 roku 258.00 KB
269. 01. Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 29 września 2006 r. 266.00 KB
270. 01. Protokół z XXX sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 21 października 2005 r. 200.00 KB
271. 01. Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 30 czerwca 2006 r. 176.50 KB
272. 01. Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 9 czerwca 2006 r. 313.00 KB
273. 01. Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 31 maja 2006 r. 164.00 KB
274. 01. Protokół z XXXV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 28 kwietnia 2006 r. 537.50 KB
275. 01. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 24.50 KB
276. 01. Raport o stanie Gminy Miejsce Piastowe (2002 - 2006) 413.51 KB
277. 01. Regulamin Pracy Urzędu Gminy 80.95 KB
278. 01. Rozporządzenie w sprawie BIP 54.00 KB
279. 01. Rozporządzenie w sprawie BIP 54.00 KB
280. 01. Samorząd gminny - ustawa 156.50 KB
281. 01. Statut Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym 53.92 KB
282. 01. Statut - Sołectwo Głowienka 183.27 KB
283. 01. Statut Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym 75.13 KB
284. 01. Statut Szkoły Podstawowej w Widaczu 110.64 KB
285. 01. Statut Szkoły Podstawowej w Zalesiu 82.33 KB
286. 01. Statut Zespołu Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym. 122.94 KB
287. 01. Strategia Rozwoju Gminy Miejsce Piastowe 268.13 KB
288. 01. Taryfy 179.50 KB
289. 01. Terminarz wywozu śmieci na 2007 r. 40.00 KB
290. 01. Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miejsce Piastowe. 11.00 KB
291. 01. Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miejsce Piastowe. 40.58 KB
292. 01. Uchwała Nr III/18/94 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpania 1994 r. w sprawie odwołania zastępcy kierownika i powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 20.50 KB
293. 01. Uchwała Nr IV/10/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 223.64 KB
294. 01. Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok. 5.36 MB
295. 01. Uchwała Nr IV/24/90 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 października 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw w Gminie Miejsce Piastowe 21.00 KB
296. 01. Uchwała Nr IV/28/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 luty 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2003 1.22 MB
297. 01. Uchwała Nr IV/28/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 luty 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2003 Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2003 r. 1.74 MB
298. 01. Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głowienka. 111.45 KB
299. 01. Uchwała Nr V/16/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2007 Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. 180.83 KB
300. 01. Uchwała Nr V/16/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2007 Rok 2007 180.83 KB
301. 01. Uchwała Nr XII/99/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok. 44.85 KB
302. 01. Uchwała Nr XIV/103/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do spółki pod nazwą Podkarpacki Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Rok 2004 50.50 KB
303. 01. Uchwała Nr XV/130/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2008. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2008 r. 2.61 MB
304. 01. Uchwała Nr XV/130/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2008. 2.61 MB
305. 01. Uchwała Nr XVIII/168/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. Uchwały nieobowiązujące z 2008 roku. 14.30 KB
306. 01. Uchwała Nr XX/141/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejsce Piastowe na lata 2004 - 2013. 32.50 KB
307. 01. Uchwała Nr XXI/146/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. 0.83 KB
308. 01. Uchwała Nr XXIX/276/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum gminnego wyznaczonego na dzień 10 maja 2009 roku. 15.58 KB
309. 01. Uchwała Nr XXVI/237/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok. 392.70 KB
310. 01. Uchwała Nr XXVII/238/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok. 24.13 KB
311. 01. Uchwała Nr XXX/292/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. Miejsce Piastowe. Uchwały nieobowiązujące z 2009 roku. 15.52 KB
312. 01. Uchwała Nr XXXIII/232/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2006. Rok 2006 211.00 KB
313. 01.Uchwała Nr XXXV/347/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2010 rok. 279.59 KB
314. 01. Uchwała Nr XXXVI/354/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę XXXV/347/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejsce Piastowe ... 193.23 KB
315. 01. Uchwała Nr XXXVIII/272/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2006 r. Uchwały nieobowiązujące 46.50 KB
316. 01. Ustawa o samorządzie gminnym reguluje zasady działania jednostki samorządu terytorialnego - gminy. 156.50 KB
317. 01. Wyciąg z ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) 42.00 KB
318. 01. Wykaz nieruchomości Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do sprzedaży 35.50 KB
319. 01. Wzór urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej. 413.50 KB
320. 01. Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 111.30 KB
321. 01. Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów sołtysów. 22.00 KB
322. 01. Zarządzenie Nr 160/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06.01.2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok. 258.64 KB
323. 01. Zarządzenie Nr 170/2007 Wojewody Podkarpackiego 57.90 KB
324. 01. Zarządzenie Nr 239/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12.11.2009r. w sprawie projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2010 rok. 533.60 KB
325. 01. Zarządzenie Nr 252/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 04.01.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ... Rok 2010 14.50 KB
326. 01. Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn: Wykonanie kompletnej ... 40.01 KB
327. 01. Zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych 86.61 KB
328. 01. Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad zatrudniania trenerów do prowadzenia dodatkowych zajęć sportowych dla uzcniów z terenu Gminy. 168.97 KB
329. 01. Zarządzenie Nr 94/04 Wójta Gminy Miejsce Piastowe w sprawie: prognozowanej kwoty długu Gminy Miejsce Piastowe. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. 38.00 KB
330. 01. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 31 sierpnia 2007 r. 40.50 KB
331. 01. Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 25 stycznia 2008 r. 40.50 KB
332. 02.a) Adrian Ginalski – oświadczenie majątkowe złożone z powodu otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta. 80.12 KB
333. 02. Aleksander Mercik - oświadczenie majątkowe - początek kadencji - 2006 r. 350.13 KB
334. 02. Aleksander Mercik - oświadczenie majątkowe za 2006 r. 334.96 KB
335. 02. Andrzej Wilga - oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006 r. 326.34 KB
336. ˛02. Andrzej Wilga - oświadczenie majątkowe za 2005 r. 336.05 KB
337. 02.a) Piotr Mercik oświadczenie majątkowe za 2007 r. - początek kadencji. 248.58 KB
338. 02.b) Adrian Ginalski – wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego. 8.98 KB
339. 02.b) Piotr Mercik oświadczenie wyjaśniające za 2007 r. 10.62 KB
340. 02. Formularz oferty 74.00 KB
341. 02. Formularz oferty 63.00 KB
342. 02. Formularz oferty OREW. 68.00 KB
343. 02. Formularz wniosku dot. odbioru eternitu 24.00 KB
344. 02. głoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 43.27 KB
345. 02. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika. 237.50 KB
346. 02. Informacja o obrocie nieruchomościami komunalnymi wg stanu na dzień 06.11.2006 r. 160.00 KB
347. 02. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2005 r. 156.21 KB
348. 02. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 11.27 KB
349. 02. Informacja o wynikach naboru. 12.32 KB
350. 02. Informacja o wynikach naboru. 11.10 KB
351. 02. Informacja o wynikach naboru. 11.34 KB
352. 02. Informacja o wyniku przetargu 28.50 KB
353. 02. Informacja o wyniku przetargu. 21.50 KB
354. 02. Informacja o wyniku przetargu. 12.85 KB
355. 02. Informacja o wyniku przetargu. 11.12 KB
356. 02. Informacja o wyniku przetargu. 24.50 KB
357. 02. Informacja o wyniku przetargu. 21.58 KB
358. 02. Informacja o wyniku przetargu - działka nr 62 o pow. 0,09 ha położona w Głowience przy ul. Podmiejskiej. 12.95 KB
359. 02. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego. 21.24 KB
360. 02. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - dotyczy działki nr 735/3 oraz działki nr 735/4 położonej w Rogach. 12.38 KB
361. 02. Informacja roczna z wykonania budżetu za 2006 r. Informacje roczne z wykonania budżetu 117.00 KB
362. 02. Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 16.55 KB
363. 02. Informacja Wóta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12.09.2007 r. w sprawie granic, numerów obwodu głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 95.87 KB
364. 02. Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) 99.50 KB
365. 02. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) 365.00 KB
366. 02. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) 366.00 KB
367. 02. Informacja z wykonania budzetu - II kwartał 2006 r. Informacje kwartalne z wykonania budżetu 84.50 KB
368. 02. Informacje dotyczące wyborów uzupełniających do Senatu RP. 23.20 KB
369. 02. Instrukcja dla wykonawców. 260.51 KB
370. 02. Jan Krukar - oświadczenie majątkowe za 2006 r. złożone przez dyrektora SP w Głowience 330.50 KB
371. 02. Jan Krukar - sprostowanie oświadczenia majątkowego za 2004 r. 43.66 KB
372. 02. Kalendarz wyborczy 69.17 KB
373. 02. Kwestionariusz osobowy kandydata 59.00 KB
374. 02. Lista kandydatów spełaniających wymagania na stanowisko księgowego w OAS w Miejscu Piastowym 27.50 KB
375. 02. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. 13.08 KB
376. 02. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. 13.38 KB
377. 02. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym. 12.85 KB
378. 02. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych. 11.45 KB
379. 02. M. Stanisz-Krupa - oświadczenie wyjaśniające do ośwaidczenia majątkowego złożonego w zw. z powołaniem na stanowisko dyrektora SP w Miejscu Piastowym 52.49 KB
380. 02. M. Stanisz-Krupa - oświadczenie wyjaśniające do ośwaidczenia majątkowego złożonego w zw. z powołaniem na stanowisko dyrektora SP w Miejscu Piastowym 52.49 KB
381. 02. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o okręgu wyborczym nr 21, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie ... 13.45 KB
382. 02. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. 18.02 KB
383. 02. Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe o okręgach wyborczych - ich numerach, granicach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym 21.50 KB
384. 02. Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 kwietnia 2009r. informujące o numerach i granicach obwodów głosowania. 19.69 KB
385. 02. Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego. 48.42 KB
386. 02. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. 14.10 KB
387. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 27.29 KB
388. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 151.21 KB
389. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 85.74 KB
390. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.69 KB
391. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.04 KB
392. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.93 KB
393. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 722.93 KB
394. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 48.43 KB
395. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 22.64 KB
396. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 24.76 KB
397. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 20.28 KB
398. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 53.08 KB
399. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 18.03 KB
400. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 31.74 KB
401. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 22.00 KB
402. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 42.61 KB
403. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 67.19 KB
404. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 51.46 KB
405. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 23.69 KB
406. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 33.43 KB
407. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 18.32 KB
408. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 26.71 KB
409. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 22.17 KB
410. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 35.60 KB
411. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 18.17 KB
412. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 15.66 KB
413. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 26.60 KB
414. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 21.99 KB
415. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 24.62 KB
416. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 27.97 KB
417. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 33.10 KB
418. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 24.99 KB
419. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 36.11 KB
420. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 32.68 KB
421. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 29.72 KB
422. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 25.94 KB
423. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 23.54 KB
424. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 109.80 KB
425. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 21.67 KB
426. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 18.34 KB
427. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 52.39 KB
428. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 26.58 KB
429. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 16.07 KB
430. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 15.29 KB
431. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 32.46 KB
432. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 26.48 KB
433. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 17.67 KB
434. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 63.50 KB
435. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 23.63 KB
436. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 28.75 KB
437. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 28.93 KB
438. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 20.57 KB
439. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 28.86 KB
440. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 38.85 KB
441. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 49.66 KB
442. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 30.76 KB
443. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 18.48 KB
444. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 20.90 KB
445. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 26.41 KB
446. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 33.25 KB
447. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 24.95 KB
448. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 25.56 KB
449. 02. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 38.38 KB
450. 02.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 659.41 KB
451. 02. OGŁOSZENIE o wyborze oferty 21.00 KB
452. 02. Ogłoszenie o zamówieniu (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej). 75.00 KB
453. 02. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 35.00 KB
454. 02. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 35.50 KB
455. 02. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 34.50 KB
456. 02. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 33.50 KB
457. 02. Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym - Pani Ewy Bloch 317.21 KB
458. 02. Oświadczenie majątkowe - Henryk Akslar 297.21 KB
459. 02. Oświadczenie majątkowe - Henryk Akslar 272.65 KB
460. 02. Oświadczenie majątkowe za 2003 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głowience - Jan Krukar 329.86 KB
461. 02. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Elżbieta Kempa 320.02 KB
462. 02. Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach. 376.16 KB
463. 02. Oswiadczenie o dzialalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych współmałżonka - Andrzej Wilga 169.15 KB
464. 02. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejsce Piastowe 580.67 KB
465. 02. Postanowienie wyjaśniające z dnia 30.06.2009r. 112.66 KB
466. 02. Powiadomienie o unieważnieniu postępowania. 17.58 KB
467. 02. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.87 KB
468. 02. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 26.89 KB
469. 02. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 35.09 KB
470. 02. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 28.47 KB
471. 02. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 22.48 KB
472. 02. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 36.11 KB
473. 02. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 21.75 KB
474. 02. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 25.99 KB
475. 02. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 25.04 KB
476. 02. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 24.18 KB
477. 02. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 22.12 KB
478. 02. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 22.73 KB
479. 02. Powiadomienie o wyborze oferty. 87.36 KB
480. 02. Projekt budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. Projekty budżetowe 426.50 KB
481. 02. Protokół z II sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 6 grudnia 2006 r. 158.50 KB
482. 02. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w OAS w Miejscu Piastowym 44.00 KB
483. 02. Rozporządzenie MS z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) 56.00 KB
484. 02. Specyfikacja. 337.31 KB
485. 02. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 93.02 KB
486. 02. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 121.95 KB
487. 02. Statut - Sołectwo Łężany 181.00 KB
488. 02. Statut Szkoły Podstawowej w Głowience. 368.48 KB
489. 02. Teresa Zamorska - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem stanowiska dyrektora SP w Łężanach. 348.93 KB
490. 02. Teresa Zamorska - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powołaniem na stanowisko dyrektora SP w Łężanach 348.93 KB
491. 02. Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miejsce Piastowe. 12.28 KB
492. 02. Uchwała Nr II/2/2014 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Miejsce Piastowe. 44.21 KB
493. 02. UCHWAŁA Nr IV/23/98 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia, wydzierżawienia i najmu nieruchomośći komunalnych. 73.43 KB
494. 02. Uchwała Nr IV/29/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ... 77.50 KB
495. 02. Uchwała Nr IV/31/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łężany. 449.66 KB
496. 02. Uchwała Nr LXV/296/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zalesiu. 14.77 KB
497. 02. Uchwała Nr V/17/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe na 2007 Rok 2007 51.50 KB
498. 02. Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 62.71 KB
499. 02. Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 62.71 KB
500. 02. Uchwała Nr V/48/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/28/03 Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2003 r. 5.66 KB
501. 02. Uchwała Nr VII/36/95 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 1995 r. w sprawie określenia i przekazania składników mienia komunalnego Sołectwu Rogi 32.50 KB
502. 02. Uchwała Nr XI/66/91 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 lipca 1991 r. w sprawie nadania nazw ulicom i numeracji nieruchomości w sołectwie Łężany 263.88 KB
503. 02. Uchwała nr XIV/104/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. Rok 2004 153.00 KB
504. 02. Uchwała Nr XIV/104/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2004 rok Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. 153.00 KB
505. 02. Uchwała Nr XV/131/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe . 176.23 KB
506. 02. Uchwała Nr XX/187/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. Uchwały nieobowiązujące z 2008 roku. 43.62 KB
507. 02. Uchwała Nr XXIII/163/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2005. Rok 2005 154.50 KB
508. 02. Uchwała Nr XXVII/239/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 14.81 KB
509. 02. Uchwała Nr XXXIII/233/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2006 38.00 KB
510. 02. Uchwała Nr XXXIII/330/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. Uchwały nieobowiązujące z 2009 roku. 77.87 KB
511. 02. Uchwała Nr XXXIV/255/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. 21.50 KB
512. 02. Uchwała Nr XXXIX/276/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2006 r. Uchwały nieobowiązujące 47.00 KB
513. 02. Uchwała Nr XXXIX/283/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejsce Piastowe w zakresie projektów nowych 211.50 KB
514. 02. Uchwała Nr XXXVI/354/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę XXXV/347/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejsce Piastowe ... 193.23 KB
515. 02. Uchwała Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 59.24 KB
516. 02. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Strategicznego Gminy Miejsce Piastowe 4.09 KB
517. 02. Unieważnienie postępowania przetargowego. 15.25 KB
518. 02. Wykaz nieruchomości Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do dzierżawy 88.50 KB
519. 02. Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 354.00 KB
520. 02. Załącznik do zarządzenia Nr 34/07 - Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe w sprawie konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Głowience, Łężanach, Widaczu i Zalesiu 203.38 KB
521. 02. Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wzorw druków do przeprowadzenia wyborów sołtysów 22.50 KB
522. 02. Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2007 rok Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. 157.66 KB
523. 02. Zarządzenie Nr 155/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 listopada 2008 r. 39.50 KB
524. 02. Zarządzenie Nr 160/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06.01.2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok. 258.64 KB
525. 02. Zarządzenie Nr 161/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 09.01.2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. 64.99 KB
526. 02. Zarządzenie Nr 191/05 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie prognozowanej kwoty długu Gminy Miejsce Piastowe. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. 36.50 KB
527. 02. Zarządzenie Nr 2/14 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 170.85 KB
528. 02. Zarządzenie Nr 241/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 listopada 2009 r. 22.41 KB
529. 02. Zarządzenie Nr 253/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11.01.2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Rok 2010 63.72 KB
530. 02. Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 16.10 KB
531. 02. Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11.01.2008r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe 161.36 KB
532. 02. Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.01.2008r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2008 r. 279.32 KB
533. 02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 44.69 KB
534. 02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 13.41 KB
535. 02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 12.52 KB
536. 02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 10.76 KB
537. 02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 11.26 KB
538. 02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 14.82 KB
539. 02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 14.08 KB
540. 02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 11.42 KB
541. 02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 12.81 KB
542. 02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 11.10 KB
543. 02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 11.86 KB
544. 02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 11.89 KB
545. 02. Zawiadomienie o wynikach przetargu. 34.30 KB
546. 02. Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 12 październik 2007 r. 23.85 KB
547. 02. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 7 marca 2008 r. 40.00 KB
548. 03. a) Marek Bajger oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 70.80 KB
549. 03.a) Marek Paczkowski - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z odwołaniem ze stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Miejscu Piastowym. 305.23 KB
550. 03. Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. Projekty budżetowe 134.50 KB
551. 03.b) Marek Bajger - oświadczenie wyjaśniające. 9.97 KB
552. 03.b) Marek Paczkowski - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 31.05.2007r. 23.34 KB
553. 03. Elżbieta Kempa - oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006 r. 351.25 KB
554. 03. Elżbieta Kempa - oświadczenie majątkowe za 2005 r. 364.71 KB
555. 03. Informacja dla wyborców czasowo przebywających na obszarze Gminy Miejsce Piastowe 14.82 KB
556. 03. Informacja dla wyborców czasowo przebywających na obszarze Gminy Miejsce Piastowe. 13.04 KB
557. 03. Informacja dotycząca wyborów ławników 27.00 KB
558. 03. Informacja Gminnej Komisji do spraw Referendum w Miejscu Piastowym z dnia 17 kwietnia 2009 r. 16.23 KB
559. 03. Informacja o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Miejsce Piastowe. 14.80 KB
560. 03. Informacja o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych. 150.68 KB
561. 03. Informacja o wynikach naboru. 11.38 KB
562. 03. Informacja o wynikach naboru. 13.79 KB
563. 03. Informacja o wynikach naboru. 12.83 KB
564. 03. Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Miejsce Piastowe. 8.76 KB
565. 03. Informacja o wyniku przetargu - dotyczy działki nr 277/3 położonej w Miejscu Piastowym oraz działki nr 647/2 położonej w Rogach. 10.92 KB
566. 03. Informacja o wyniku przetargu - działki niezabudowane nr : 697 o pow. 0,14 ha, 698/1 o pow. 0,07 ha, 698/2 o pow. 0,18 ha, położone we Wrocance. 13.38 KB
567. 03. Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2007 r. Informacje roczne z wykonania budżetu 128.50 KB
568. 03. Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2011 r. 18.98 KB
569. 03. Informacja z wykonania budzetu - III kwartał 2006 r. Informacje kwartalne z wykonania budżetu 86.50 KB
570. 03. Ireneusz Masłyk - oświadczenie majątkowe - początek kadencji - 2006 r. 342.39 KB
571. 03. Ireneusz Masłyk - oświadczenie majątkowe za 2006 r. 333.29 KB
572. 03. Izabela Zima – oświadczenie majątkowe złożone z powodu otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta. 88.85 KB
573. 03. Kazimierz Jurczak - oświadczenie majątkowe za 2006 r. złożone przez dyrektora SP w Zalesiu 343.65 KB
574. 03. Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie. 41.04 KB
575. 03. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego OAS 23.00 KB
576. 03. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Ref. OA 58.84 KB
577. 03. Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 24.50 KB
578. 03. Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 maja 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji. 16.96 KB
579. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 77.88 KB
580. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 83.79 KB
581. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 70.96 KB
582. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25.78 KB
583. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 22.39 KB
584. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 23.69 KB
585. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 17.99 KB
586. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 80.99 KB
587. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 21.13 KB
588. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 35.51 KB
589. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 889.92 KB
590. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 34.89 KB
591. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 23.56 KB
592. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 20.92 KB
593. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 26.53 KB
594. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 31.38 KB
595. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 38.68 KB
596. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 29.83 KB
597. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 27.07 KB
598. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 40.11 KB
599. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 12.29 KB
600. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 19.05 KB
601. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 25.21 KB
602. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 24.93 KB
603. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 50.96 KB
604. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 27.84 KB
605. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 20.55 KB
606. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 18.57 KB
607. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 20.95 KB
608. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 22.20 KB
609. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 87.40 KB
610. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 27.85 KB
611. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 26.22 KB
612. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 21.77 KB
613. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 22.54 KB
614. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 23.67 KB
615. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 27.51 KB
616. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 25.94 KB
617. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 27.90 KB
618. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 29.36 KB
619. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 43.02 KB
620. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 25.28 KB
621. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 41.63 KB
622. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 23.30 KB
623. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1.23 MB
624. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 21.66 KB
625. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 19.35 KB
626. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 30.59 KB
627. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 31.60 KB
628. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 843.05 KB
629. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 24.70 KB
630. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 33.64 KB
631. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 20.87 KB
632. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 21.81 KB
633. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 25.39 KB
634. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 24.42 KB
635. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 42.88 KB
636. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 22.95 KB
637. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 57.57 KB
638. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 25.36 KB
639. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 26.93 KB
640. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 101.46 KB
641. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 21.70 KB
642. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 19.89 KB
643. 03. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 23.96 KB
644. 03.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 65.42 KB
645. 03. Ogłoszenie o wyborze najkorzystnejszej oferty 26.50 KB
646. 03. Ogłoszenie o wyborze najkorzystnejszej oferty 23.00 KB
647. 03. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 45.43 KB
648. 03. Ogłoszenie o wyborze oferty 544.00 KB
649. 03. Ogłoszenie o wyborze oferty - Transport materiałów sypkich na rok 2007 22.50 KB
650. 03. Ogłoszenie o zawarciu umowy. 26.50 KB
651. 03. Ogłoszenie o zawarciu umowy. 21.00 KB
652. 03. Ogłoszenie o zawarciu umowy. 24.39 KB
653. 03. Ogłoszenie o zawarciu umowy. 138.99 KB
654. 03. Ogłoszenie o zawarciu umowy. 37.81 KB
655. 03. Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogach - Pana Wiesława Habrata 323.11 KB
656. 03. Oświadczenie majątkowe - Marek Bajger 288.53 KB
657. 03. Oświadczenie majątkowe - Marek Bajger 283.52 KB
658. 03. Oświadczenie majątkowe za 2003 - Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrocance - Małgorzata Baran 292.90 KB
659. 03. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach. 327.67 KB
660. 03. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Jacek Dobrzański 302.81 KB
661. 03. Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wrocance. 376.20 KB
662. 03. Oswiadczenie o dzialalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych współmałżonka - Ireneusz Masłyk 165.23 KB
663. 03. Podatek od nieruchomości na 2005 r. 35.00 KB
664. 03. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 25.85 KB
665. 03. Statut - Sołectwo Miejsce Piastowe 180.93 KB
666. 03. Statut Szkoły Podstawowej w Łężanach. 368.93 KB
667. 03. Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy Miejsce Piastowe. 19.19 KB
668. 03. Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy Miejsce Piastowe. 65.28 KB
669. 03. Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe 81.15 KB
670. 03. Uchwała Nr IV/32/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miejsce Piastowe. 451.31 KB
671. 03. Uchwała Nr IV/40/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe 1.05 MB
672. 03. Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej ... 794.80 KB
673. 03. Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe. 794.80 KB
674. 03. UCHWAŁA Nr V/33/99 RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE z dnia 4 marca 1999r. w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych. 76.27 KB
675. 03. Uchwała Nr VI/33/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr V/16/07 w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. 36.50 KB
676. 03. Uchwała Nr VI/61/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2003 r. 539.00 KB
677. 03. Uchwała Nr VII/44/95 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ... 238.55 KB
678. 03. Uchwała Nr XI/71/91 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 lipca 1991 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zmianę granic gminy Miejsce Piastowe 282.87 KB
679. 03. Uchwała Nr XIV/105/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe... Rok 2004 104.00 KB
680. 03. Uchwała Nr XV/132/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 89.33 KB
681. 03. Uchwała Nr XXIII/164/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe... Rok 2005 50.00 KB
682. 03. Uchwała Nr XXIV/216/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2008 r. Uchwały nieobowiązujące z 2008 roku. 55.78 KB
683. 03. Uchwała Nr XXVII/238/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok. 24.13 KB
684. 03. Uchwała Nr XXVII/240/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zabezpieczenia umowy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w formie weksla „ In blanco” ... 32.04 KB
685. 03. Uchwała Nr XXXIII/234/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2006 35.00 KB
686. 03. Uchwała Nr XXXIII/333/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. Uchwały nieobowiązujące z 2009 roku. 46.63 KB
687. 03. Uchwała Nr XXXIV/256/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. 22.00 KB
688. 03. Uchwała Nr XXXIX/277/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2006 r. Uchwały nieobowiązujące 62.50 KB
689. 03. Uchwała Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 59.24 KB
690. 03. Uchwała Nr XXXVI/356/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miejsce Piastowe środków stanowiących fundusz sołecki. 12.88 KB
691. 03. Unieważnienie przetargu. 11.75 KB
692. 03. Wzór formularza 63.00 KB
693. 03. Wzór formularza. 64.00 KB
694. 03. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 31.92 KB
695. 03. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców, który zamierza zgłosić kandydata na sołtysa 35.50 KB
696. 03. Zarządzenie Nr 162/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21.01.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ... 14.29 KB
697. 03. Zarządzenie Nr 193/05 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2005 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. 213.00 KB
698. 03. Zarządzenie Nr 254/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18.01.2010r. w sprawie opinii dotyczącej rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. Rok 2010 13.21 KB
699. 03. Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień Ośrodkowi Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 15.42 KB
700. 03. Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego .... 41.73 KB
701. 03. Zarządzenie Nr 320/06 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 listopada 2006 r. w spraie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie zadania "Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawn 38.00 KB
702. 03. Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie zadania „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi ... 38.50 KB
703. 03. Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.01.2008r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. 279.32 KB
704. 03. Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06.02.2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2008 r. 2.15 MB
705. 03. Zarządzenie nr 96/04 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. 198.00 KB
706. 03. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 13.13 KB
707. 03. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 06 listopada 2007 r. 39.50 KB
708. 03. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 4 kwietnia 2008 r. 17.61 KB
709. 04.a) Jacek Dobrzański - oświadczenie majątkowe za 2006 r. 328.44 KB
710. 04.a) Jacek Dobrzański oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 67.13 KB
711. 04.a) Krystyna Malinowska - oświadczenie majątkowe za 2006 r. złożone przez dyrektora SP w Targowiskach 342.70 KB
712. 04. Andrzej Zajdel - oświadczenie majątkowe za 2005 r. 395.61 KB
713. 04. Barbara Słaby - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Miejscu Piastowym 344.81 KB
714. 04.b) Jacek Dobrzański - oświadczenie wyjasniające. 20.17 KB
715. 04.b) Jacek Dobrzański - oświadczenie wyjaśniające. 21.97 KB
716. 04.b) Krystyna Malinowska - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 23.04.2007r. 49.99 KB
717. 04. Informacja dla wyborców niepełnosprawnych. 13.71 KB
718. 04. Informacja dotycząca osoby uprawnionej do udzielania szczegółowych informacji dotyczących konkursu . 19.50 KB
719. 04. Informacja dotycząca wglądu do sporządzonych spisów wyborczych. 11.60 KB
720. 04. Informacja dotycząca wglądu do sporządzonych spisów wyborczych. 11.60 KB
721. 04. Informacja o godzinach pracy lokali wyborczych. 15.83 KB
722. 04. Informacja o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych oraz terminie rozpoczęcia pracy. 20.50 KB
723. 04. Informacja o wynikach naboru 22.50 KB
724. 04. Informacja o wynikach naboru 42.94 KB
725. 04. Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2008 r. Informacje roczne z wykonania budżetu 123.00 KB
726. 04. Informacja z wykonania budzetu - I kwartał 2007 r. Informacje kwartalne z wykonania budżetu 70.50 KB
727. 04. Jacek Dobrzański - oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006 r 342.55 KB
728. 04. Jacek Dobrzański - oświadczenie majątkowe - początek kadencji - 2006 r. 343.77 KB
729. 04. Jacek Dobrzański - oświadczenie majątkowe za 2005 r. 349.86 KB
730. 04. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego 53.45 KB
731. 04. Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie o jej składzie, pełnionych dyżurach. 15.37 KB
732. 04. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 170.91 KB
733. 04. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 46.28 KB
734. 04. Ogłoszenie o zawarciu umowy 27.00 KB
735. 04. Ogłoszenie o zawarciu umowy 27.50 KB
736. 04. Ogłoszenie o zawarciu umowy 27.00 KB
737. 04. Ogłoszenie o zawarciu umowy 26.50 KB
738. 04. Ogłoszenie o zawarciu umowy. 16.21 KB
739. 04. Osoba do kontaktu. 19.50 KB
740. 04. Ośwaidczenie majątkowe za 2003 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym - Ewa Bloch 287.62 KB
741. 04. Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Pana Kazimierza Jurczaka 320.60 KB
742. 04. Oświadczenie majątkowe - Jacek Dobrzański 303.52 KB
743. 04. Oświadczenie majątkowe - Jacek Dobrzański 283.67 KB
744. 04. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Janusz Kosztyła 305.72 KB
745. 04. Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym. 374.74 KB
746. 04. Oswiadczenie o dzialalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych współmałżonka - Jacek Dobrzański 177.13 KB
747. 04. Postanowienie Nr 242/07 Komisarza Wyborczego w Krosnie w sprawie powołania gminnych komisji wyborczych. 74.27 KB
748. 04. Projekt budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. Projekty budżetowe 416.50 KB
749. 04. Statut - Sołectwo Niżna Łąka 180.40 KB
750. 04. Uchwała Nr 3/2009 Gminnej Komisji do spraw Referendum w Miejscu Piastowym z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ... 27.60 KB
751. 04. Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania doraźnej komisji pod nazwą „Komisja Inwentaryzacyjna” Rady Gminy Miejsce Piastowe. 14.44 KB
752. 04. Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe 69.99 KB
753. 04. Uchwała Nr IV/33/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w prawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niżna Łąka. 459.94 KB
754. 04. Uchwała Nr IV/41/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r. 31.50 KB
755. 04. Uchwała Nr IX/7/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejsce Piastowe. 55.28 KB
756. 04. UCHWAŁA Nr V/34/99 RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE z dnia 4 marca 1999r. w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych stanowiących drogi dojazdowe. 84.75 KB
757. 04. Uchwała Nr VI/22/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 444.23 KB
758. 04.Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2007 rok Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. 97.00 KB
759. 04. Uchwała Nr VII/70/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2003 r. 37.50 KB
760. 04. Uchwała Nr VIII/55/95 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie podniesienia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Widaczu 21.50 KB
761. 04. Uchwała Nr XIV/106/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy. Rok 2004 36.00 KB
762. 04. Uchwała Nr XV/113/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIV/104/04 w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. 52.50 KB
763. 04. Uchwała Nr XV/133/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 169.80 KB
764. 04. Uchwała Nr XVI/145/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2008. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2008 r. 44.53 KB
765. 04. Uchwała Nr XVII/165/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. Uchwały nieobowiązujące z 2008 roku. 11.41 KB
766. 04. Uchwała Nr XXIII/165/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku... Rok 2005 77.00 KB
767. 04. Uchwała Nr XXV/182/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 r. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. 38.00 KB
768. 04. Uchwała Nr XXVII/239/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 14.81 KB
769. 04. Uchwała Nr XXVII/241/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ... 41.08 KB
770. 04. Uchwała Nr XXXIII/235/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2006 40.00 KB
771. 04. Uchwała Nr XXXIII/327/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. Uchwały nieobowiązujące z 2009 roku. 21.10 KB
772. 04. Uchwała Nr XXXIV/247/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. Uchwały nieobowiązujące 77.50 KB
773. 04. Uchwała Nr XXXVI/357/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie ... 86.69 KB
774. 04. Wiesław Habrat - sprostowanie oświadczenia majątkowego za 2004 r. 45.56 KB
775. 04. Załącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 i 24. 84.04 KB
776. 04. Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa 24.50 KB
777. 04. Zarządzenie Nr 104/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20.05.2008r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP 28.81 KB
778. 04. Zarządzenie Nr 163/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21.01.2009r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok. 31.05 KB
779. 04. Zarządzenie Nr 255/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18.01.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ... Rok 2010 13.87 KB
780. 04. Zarządzenie Nr 262/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24.02.2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 41.79 KB
781. 04. Zarządzenie Nr 268/06 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2006 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. 186.00 KB
782. 04. Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 15.80 KB
783. 04. Zarządzenie Nr 4/14 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. 88.95 KB
784. 04. Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31.01.2008r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli . 119.60 KB
785. 04. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 07 grudnia 2007 r. 38.00 KB
786. 04. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 20 maja 2008 r. 19.29 KB
787. 05.a) Janusz Kosztyła - oświadczenie majątkowe za 2006 r. 293.05 KB
788. 05.a) Małgorzata Baran - oświadczenie majątkowe za 2006 r. złożone przez dyrektora SP w Wrocance 353.28 KB
789. 05. Andrzej Zajdel - oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006 390.35 KB
790. 05. Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. Projekty budżetowe 200.50 KB
791. 05.b) Janusz Kosztyła - oświadczenie wyjaśniające. 44.60 KB
792. 05.b) Małgorzata Baran - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 13.04.2007r. 82.01 KB
793. 05. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. 340.30 KB
794. 05. Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2009 r. Informacje roczne z wykonania budżetu 118.00 KB
795. 05. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2007 rok Informacje kwartalne z wykonania budżetu 77.00 KB
796. 05. Janusz Kosztyła - oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006 r. 342.26 KB
797. 05. Janusz Kosztyła - oświadczenie majątkowe - początek kadencji - 2006 r. 370.74 KB
798. 05. Kazimierz Hadam - oświadczenie majątkowe za 2005 r. 342.47 KB
799. 05. Kazimierz Jurczak - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z odwołaniem ze stanowiska dyrektora SP w Zalesiu. 347.14 KB
800. 05. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym. 38.00 KB
801. 05. Maria Glazer oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 77.32 KB
802. 05. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) . 48.00 KB
803. 05. Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie karne 23.50 KB
804. 05. Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głowience - Pana Jana Krukara 336.55 KB
805. 05. Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym. 380.26 KB
806. 05. Oświadczenie majątkowe - Maria Glazer 304.91 KB
807. 05. Oświadczenie majątkowe - Maria Glazer 273.01 KB
808. 05. Oświadczenie majątkowe za 2003 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Targowiskach 300.01 KB
809. 05. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wrocance. 332.37 KB
810. 05. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Kazimierz Hadam 328.30 KB
811. 05. Oswiadczenie o dzialalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych współmałżonka - Janusz Kosztyła 167.57 KB
812. 05. Statut - Sołectwo Rogi 189.17 KB
813. 05. Statut Szkoły Podstawowej we Wrocance 254.50 KB
814. 05. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Miejsce Piastowe w dniu 26 listopada 2006 r. 36.50 KB
815. 05. Uchwała Nr 125/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. 48.50 KB
816. 05. Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 66.11 KB
817. 05. Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 1.85 MB
818. 05. Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe 75.81 KB
819. 05. Uchwała Nr IV/34/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogi. 447.87 KB
820. 05.Uchwała Nr IV/34/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogi. 576.00 KB
821. 05. Uchwała Nr IV/42/03 rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 101.00 KB
822. 05. Uchwała Nr IX/8/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 r. 34.43 KB
823. 05. Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie ... Rok 2007 26.50 KB
824. 05. Uchwała Nr VI/23/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 28.02 KB
825. 05. Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. 23.50 KB
826. 05. Uchwała Nr VI/41/99 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Miejsca Piastowego i utworzenia oddziałów przedszkolnych przy Szkołach. 27.00 KB
827. 05. Uchwała Nr VIII/79/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2003 r. 38.50 KB
828. 05. Uchwała Nr X/61/95 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki akcyjnej i objęcia w niej akcji 219.94 KB
829. 05. Uchwała Nr XIV/108/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2004 251.50 KB
830. 05. Uchwała Nr XV/134/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. 57.24 KB
831. 05. Uchwała Nr XVI/148/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. Uchwały nieobowiązujące z 2008 roku. 12.60 KB
832. 05. Uchwała Nr XXIII/166/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2005 25.00 KB
833. 05. Uchwała Nr XXV/145/93 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 1993 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej 20.00 KB
834. 05. Uchwała Nr XXVI/187/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 r. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. 47.00 KB
835. 05. Uchwała Nr XXVII/240/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zabezpieczenia umowy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w formie weksla „ In blanco” ... 32.04 KB
836. 05. Uchwała Nr XXVII/242/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 23.04 KB
837. 05. Uchwała Nr XXX/283/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 maja 2009 r. Uchwały nieobowiązujące z 2009 roku. 15.33 KB
838. 05. Uchwała Nr XXXIII/236/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2006 25.00 KB
839. 05. Uchwała Nr XXXIV/243/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. Uchwały nieobowiązujące 85.00 KB
840. 05. Uchwała Nr XXXVI/358/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 22.76 KB
841. 05. Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadań - rok 2010. 11.05 KB
842. 05. Załącznik nr 3 - wzór umowy. 60.79 KB
843. 05. Załącznik nr 3 - zgłoszenie kandydata na sołtysa 48.00 KB
844. 05.Zarządzenie Nr 164/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26.01.2009r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 43.14 KB
845. 05. Zarządzenie Nr 186/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15.05.2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. 29.29 KB
846. 05. Zarządzenie Nr 256/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25.01.2010r. w sprawie planu kontroli Urzędu Gminy Miejsce Piastowe i jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe w 2010r. Rok 2010 13.40 KB
847. 05. Zarządzenie Nr 263/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25.02.2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 78.79 KB
848. 05. Zarządzenie Nr 271/06 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonanwczego budżetu Gminy na 2006 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. 46.00 KB
849. 05. Zarządzenie Nr 32/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 15.94 KB
850. 05. Zarządzenie Nr 5/14 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok. 968.90 KB
851. 05. Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 06.02.2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. 2.15 MB
852. 05. Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 07.03.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2008 r. 67.67 KB
853. 05. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 28 grudnia 2007 r. 37.50 KB
854. 05. Zawiadomienie o XIX uroczystej sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 15 czerwca 2008 r. 114.06 KB
855. 05. Zbiorcze zestawienie wyników głosowania w referendum gminnym – 10 maja 2009 r. 42.00 KB
856. 06.a) Daniela Kokoszka - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powołaniem na stanowisko dyrektora SP w Zalesiu. 359.64 KB
857. 06.a) Małgorzata Stanisz-Krupa - oświadczenie majątkowe za 2006 r. złożone przez dyrektora SP w Miejscu PIastowym 342.57 KB
858. 06.a) Maria Kołodziejczyk - oświadczenie majątkowe za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 26.06.2007r. 349.33 KB
859. 06.a) Piotr Jureczko oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 97.49 KB
860. 06.b) Daniela Kokoszka - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego. 21.90 KB
861. 06.b) Małgorzata Stanisz-Krupa - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego. 17.39 KB
862. 06.b) Maria Kołodziejczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 26.06.2007r. 17.04 KB
863. 06.b) Piotr Jureczko - oświadczenie wyjaśniające. 44.42 KB
864. 06. Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2010 r. Informacje roczne z wykonania budżetu 119.50 KB
865. 06. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2007 rok. Informacje kwartalne z wykonania budżetu 78.00 KB
866. 06. Kazimierz Hadam - oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006 r. 330.55 KB
867. 06. Kazimierz Urbaniak - oświadczenie majątkowe - początek kadencji - 2006 r. 342.61 KB
868. 06. Kazimierz Urbaniak - oświadczenie majątkowe za 2006 r. 334.53 KB
869. 06. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym dotyczący losowania zarejstrowanych list kandydatów. 19.00 KB
870. 06. Lista obywateli zgłaszających kandydata na ławnika 19.50 KB
871. 06. Małgorzata Baran - sprostowanie oświadczenia majątkowego za 2004 r. 44.71 KB
872. 06. Marek Bajger - oświadczenie majątkowe za 2005 r. 355.40 KB
873. 06. Marek Klara - oświadczenie majątkowe początek kadencji 2006 351.19 KB
874. 06. Michalina Pelczar - oświadczenie majątkowe za 2006 350.69 KB
875. 06. Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 września 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania ... 19.81 KB
876. 06. Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrocance - Pani Małgorzaty Baran 327.62 KB
877. 06. Oświadczenie majątkowe - Marek Guzik 298.85 KB
878. 06. Oświadczenie majątkowe - Marek Guzik 268.09 KB
879. 06. Oświadczenie majątkowe za 2003 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Kazimierz Jurczak 289.98 KB
880. 06. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Marek Bajger 302.22 KB
881. 06. Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widaczu. 366.14 KB
882. 06. Oswiadczenie o dzialalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych współmałżonka - Kazimierz Urbaniak 168.75 KB
883. 06. Projekt budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. Projekty budżetowe 335.35 KB
884. 06. Statut - Sołectwo Targowiska 192.40 KB
885. 06. Statut Szkoły Podstawowej w Targowiskach 425.00 KB
886. 06. Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 14.57 KB
887. 06. Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2015 rok 566.01 KB
888. 06. Uchwała Nr IV/35/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Targowiska. 575.50 KB
889. 06. Uchwała Nr IV/35/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Targowiska. 449.70 KB
890. 06.Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej Rok 2007 43.00 KB
891. 06. Uchwała Nr V/44/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów 86.58 KB
892. 06. Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 26.15 KB
893. 06. Uchwała Nr VI/42/99 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. 26.00 KB
894. 06. Uchwała Nr VII/43/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. 63.00 KB
895. 06. Uchwała Nr XIII/80/95 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 października 1995 r. w sprawie przekazania składników mienia komunalnego Sołectwu Niżna Łąka 21.50 KB
896. 06. Uchwała Nr XIV/109/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2004 36.50 KB
897. 06. Uchwała Nr XV/135/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. 70.79 KB
898. 06. Uchwała Nr XVI/166/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. Uchwały nieobowiązujące z 2008 roku. 12.96 KB
899. 06. Uchwała Nr XXIII/167/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2005 24.50 KB
900. 06. Uchwała Nr XXIX/275/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 kwietnia 2009 r. Uchwały nieobowiązujące z 2009 roku. 20.47 KB
901. 06. Uchwała Nr XXVII/192/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. 55.50 KB
902. 06. Uchwała Nr XXVII/243/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 23.34 KB
903. 06. Uchwała Nr XXX/174/93 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia i przekazania składników mienia komunalnego Sołectwu Głowienka 39.50 KB
904. 06. Uchwała Nr XXXIII/237/06 Rady Gminy MIejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2006 rok. Rok 2006 91.50 KB
905. 06. Uchwała Nr XXXVI/359/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 22.61 KB
906. 06. Uchwała Nr XXXVII/266/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 czerwca 2006 r Uchwały nieobowiązujące 21.50 KB
907. 06. Załącznik nr 4 - zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej 25.00 KB
908. 06. Zarządzenie Nr 102/04 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2004 r. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. 210.50 KB
909. 06. Zarządzenie Nr 163/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21.01.2009r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok. 31.05 KB
910. 06.Zarządzenie Nr 165/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30.01.2009r. (Utraciło moc na podstawie Zarządzenie Nr 187/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 marca 2012 r.) 39.37 KB
911. 06. Zarządzenie Nr 257/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28.01.2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół ... Rok 2010 13.28 KB
912. 06. Zarządzenie Nr 272/06 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2006 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. 46.50 KB
913. 06. Zarządzenie Nr 278/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26.03.2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 99.85 KB
914. 06. Zarządzenie Nr 33/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień Zespołowi Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 15.49 KB
915. 06. Zarządzenie Nr 6/14 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok. 5.20 MB
916. 06. Zarządzenie Nr 7/03 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2003 r. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2003 r. 1.17 MB
917. 06. Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11.02.2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. 534.35 KB
918. 06. Zarządzenie Nr 93/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14.03.2008r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miejsce Piastowe sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2008 r. 559.49 KB
919. 06.Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 24 czerwca 2008 r. 30.31 KB
920. 07.a) Janusz Kosztyła oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 75.41 KB
921. 07.a) Krzysztof Mercik - oświadczenie majątkowe 360.37 KB
922. 07.a) Małgorzata Kochan - oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 86.08 KB
923. 07.a) Marek Bajger - oświadczenia majątkowe za 2006 r. 331.36 KB
924. 07. Andrzej Biel - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z odwołaniem ze stanowiska dyrektora SP Widacz. 161.07 KB
925. 07.a) Teresa Zamorska - oświadczenie majątkowe za 2006 r. złożone przez dyrektora SP w Łężanach 341.55 KB
926. 07. Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2007 rok Projekty budżetowe 76.00 KB
927. 07. b) Janusz Kosztyła - oświadczenie wyjaśniające. 17.62 KB
928. 07.b) Krzysztof Mercik - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 29.06.2007r. 17.95 KB
929. 07.b) Małgorzata Kochan - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 29.02.2008r. 9.46 KB
930. 07.b) Marek Bajger - oświadczenie wyjasniajace. 45.47 KB
931. 07.b) Teresa Zamorska - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 27.04.2007r. 14.96 KB
932. 07. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za I kwartał 2008 rok. Informacje kwartalne z wykonania budżetu 74.50 KB
933. 07. Komunikat Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Krośnie z dnia 13.09.2011 r. 8.78 KB
934. 07. Marek Bajger - oświadczenia majątkowe - początek kadencji - 2006 r. 344.21 KB
935. 07. Marek Bajger - oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006 r. 336.96 KB
936. 07. Marek Klara - oświadczenie majątkowe za 2006 333.91 KB
937. 07. Maria Glazer - oświadczenie majątkowe za 2005 r. 341.45 KB
938. 07. Michalina Pelczar - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 20.04.2007r. 159.25 KB
939. 07. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych. 27.68 KB
940. 07. Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Targowiskach - Pani Krystyny Malinowskiej 361.69 KB
941. 07. Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Kempa 292.23 KB
942. 07. Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Kempa 313.52 KB
943. 07. Oświadczenie majątkowe za 2003 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach - Wiesław Habrat 308.58 KB
944. 07. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym. 320.52 KB
945. 07. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Maria Glazer 305.40 KB
946. 07. Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu. 374.20 KB
947. 07. Oswiadczenie o dzialalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych współmałżonka - Marek Bajger 165.50 KB
948. 07. Statut - Sołectwo Widacz 179.44 KB
949. 07. Statut Szkoły Podstawowej w Zalesiu 475.00 KB
950. 07. Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 44.50 KB
951. 07. Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Głowienka 4 - etap I" 4.61 MB
952. 07. Uchwała Nr IV/36/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Widacz. 449.64 KB
953. 07. Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego . Rok 2007 74.00 KB
954. 07. Uchwała Nr V/45/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o przejęciu przez Gminę Miejsce Piastowe od właścicieli nieruchomości ... 152.67 KB
955. 07. Uchwała Nr VI/25/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. 26.19 KB
956. 07. Uchwała Nr VI/43/99 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. 25.50 KB
957. 07. Uchwała Nr XI/93/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2008 - 2011. 32.97 KB
958. 07. Uchwała Nr XIII/81/95 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 października 1995 r. w sprzwie przekazania składników mienia komunalnego Sołectwu Miejsce Piastowe 22.50 KB
959. 07. Uchwała Nr XIV/110/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2004 34.00 KB
960. 07. Uchwała Nr XV/136/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 64.85 KB
961. 07. Uchwała Nr XXIII/168/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2005 22.50 KB
962. 07. Uchwała Nr XXIV/214/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2008 r. Uchwały nieobowiązujące z 2008 roku. 15.19 KB
963. 07. Uchwała Nr XXVII/244/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. 21.79 KB
964. 07. Uchwała Nr XXVIII/258/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok. 83.63 KB
965. 07. Uchwała Nr XXX/175/93 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia i przekazania składników mienia komunalnego Sołectwu Łężany 32.00 KB
966. 07. Uchwała Nr XXXIII/328/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r Uchwały nieobowiązujące z 2009 roku. 45.24 KB
967. 07. Uchwała Nr XXXVI/262/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. 85.00 KB
968. 07. Uchwała Nr XXXVI/360/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. 21.28 KB
969. 07. Uchwała Nr XXXVII/267/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 czerwca 2006 r Uchwały nieobowiązujące 44.50 KB
970. 07. Uchwała Nr XXXVII/372/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 13.01 KB
971. 07. Załącznik nr 5 - zaświadczenie dla męża zaufania 21.50 KB
972. 07. Zarządzenie Nr 106/04 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2004 r. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. 77.50 KB
973. 07. Zarządzenie Nr 166/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13.02.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego ... 12.66 KB
974. 07. Zarządzenie Nr 208/05 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2005 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. 22.00 KB
975. 07. Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2007 rok Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. 42.00 KB
976. 07. Zarządzenie Nr 258/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 02.02.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego ... Rok 2010 13.24 KB
977. 07. Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej w Rogach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 15.44 KB
978. 07. Zarządzenie Nr 7/14 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2015 rok. 1.51 MB
979. 07. Zarządzenie Nr 8/03 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie prognozowanej kwoty długu Gminy Miejsce Piastowe. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2003 r. 347.50 KB
980. 07. Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18.02.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego. 44.93 KB
981. 07. Zarządzenie Nr 94/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14.03.2008r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miejsce Piastowe sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2008 r. 161.01 KB
982. 07.Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 22 sierpnia 2008 r. 18.35 KB
983. 08.a) Andrzej Biel - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powołaniem na stanowisko dyrektora SP Widacz. 203.40 KB
984. 08. a) Małgorzata Kochan - oświadczenie majątkowe za 2008 rok. 126.92 KB
985. 08.a) Maria Glazer - oświadczenie majątkowe za 2006 r. 330.91 KB
986. 08.a) Wiesław Habrat - oświadczenie majątkowe za 2006 r. złożone przez dyrektora SP w Rogach 361.38 KB
987. 08.b) Andrzej Biel - wyjaśnienie do oświadczeń majątkowych za 2007 rok. 19.00 KB
988. 08. b) Małgorzata Kochan - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 12.03.2009r. 6.97 KB
989. 08.b) Maria Glazer - oświadczenie wyjaśniajace. 30.25 KB
990. 08.b) Wiesław Habrat - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 27.04.2007r. 15.42 KB
991. 08. Ewa Bloch - sprostowanie oświadczenia majątkowego za 2004 r. 49.46 KB
992. 08. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za II kwartał 2008 rok. Informacje kwartalne z wykonania budżetu 79.00 KB
993. 08. Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe dotycząca sposobu udostępnienia do wglądu spisu wyborców. 11.47 KB
994. 08. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym o przyznanych numerach dla list kandydatów. 23.93 KB
995. 08. Krzysztof Mercik - oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej. 443.74 KB
996. 08. Lucyna Baran - oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 87.93 KB
997. 08. Marek Guzik - oświadczenie majątkowe za 2005 r. 356.49 KB
998. 08. Marek Klara - oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 93.82 KB
999. 08. Maria Glazer - oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006 r. 333.66 KB
1000. 08. Maria Glazer - oświadczenie majątkowe - początek kadencji - 2006 r. 352.04 KB
1001. 08. Michalina Pelczar - oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 96.20 KB
1002. 08. Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Miejscu Piastowym - Pana Marka Paczkowskiego 230.43 KB
1003. 08. Oświadczenie majątkowe za 2003 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łężanach - Ewa Starowiejska 293.00 KB
1004. 08. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Marek Guzik 315.07 KB
1005. 08. Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łężanach. 358.14 KB
1006. 08. Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Kilar 290.62 KB
1007. 08. Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Kilar 277.71 KB
1008. 08. Oswiadczenie o dzialalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych współmałżonka - Maria Glazer 163.07 KB
1009. 08. Ryszard Lenik oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 89.70 KB
1010. 08. Statut - Sołectwo Wrocanka 181.14 KB
1011. 08. Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Niżna Łąka”. 380.06 KB
1012. 08. Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Miejsce Piastowe na rok 2015. 733.36 KB
1013. 08. Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Targowiska 1" 5.01 MB
1014. 08. Uchwała Nr IV/37/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrocanka. 449.76 KB
1015. 08. Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej Rok 2007 21.50 KB
1016. 08. Uchwała Nr V/46/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie przejęcia ... 81.90 KB
1017. 08. Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. 26.54 KB
1018. 08. Uchwała Nr VI/44/99 Rady Gminy Miejsce Piasowe z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Słowackiego Powstania Narodowego w Miejscu Piastowym. 25.50 KB
1019. 08. Uchwała Nr XIV/111/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2004 37.00 KB
1020. 08. Uchwała Nr XV/137/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. Uchwały nieobowiązujące z 2008 roku. 362.36 KB
1021. 08. Uchwała Nr XVI/109/96 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie opinii dotyczącej granic Gminy Miejsce Piastowe 518.01 KB
1022. 08. Uchwała Nr XVIII/133/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. 102.00 KB
1023. 08. Uchwała Nr XXIII/169/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2005 24.00 KB
1024. 08. Uchwała Nr XXVII/245/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. 22.94 KB
1025. 08. Uchwała Nr XXVIII/262/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. Uchwały nieobowiązujące z 2009 roku. 66.17 KB
1026. 08. Uchwała Nr XXX/176/93 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia i przekazania składników mienia komunalnego Sołectwu Miejsce Piastowe 34.50 KB
1027. 08. Uchwała Nr XXXIII/239/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na Rok 2006 22.00 KB
1028. 08. Uchwała Nr XXXVI/263/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2006 r. Uchwały nieobowiązujące 72.50 KB
1029. 08. Uchwała Nr XXXVI/361/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. 20.97 KB
1030. 08. Uchwała Nr XXXVII/373/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. 30.42 KB
1031. 08. Uchwała XXXVII/266/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. 21.50 KB
1032. 08. Załącznik nr 6a - 6b - wzory kart do głosowania 28.50 KB
1033. 08. Zarządzenie Nr 13/03 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 7/03 Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2003 r. 4.64 KB
1034. 08. Zarządzenie Nr 167/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.02.2009r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wydatkowania przekazanej dotacji celowej na realizację zadania ... 28.88 KB
1035. 08. Zarządzenie Nr 168/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20.02.2009r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok. 74.48 KB
1036. 08. Zarządzenie Nr 209/05 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2005 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. 21.50 KB
1037. 08. Zarządzenie Nr 259/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12.02.2010r. w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego składnik mienia Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2010 14.26 KB
1038. 08. Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2007 rok Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. 112.50 KB
1039. 08. Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Targowiskach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 15.85 KB
1040. 08. Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 listopada 2007 r w sprawie projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. Projekty budżetowe 2.18 MB
1041. 08. Zarządzenie Nr 8/14 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2015 2021. 866.72 KB
1042. 08. Zarządzenie Nr 90/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20.02.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na zadanie pn. : 55.00 KB
1043. 08. Zarządzenie Nr 95/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19.03.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2008 r. 36.06 KB
1044. 08.Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe zwołanej na wniosek Wójta Gminy - 29 sierpnia 2008 r. 15.03 KB
1045. 09.a) Ireneusz Masłyk oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 70.16 KB
1046. 09.a) Marek Paczkowski - oświadczenie majątkowe za 2006 r. złożone przez dyrektora Publicznego Gimnazjum w Miejscu Piastowym 279.67 KB
1047. 09.a) Piotr Jureczko - oświadczenie majątkowe za 2006 r. 367.81 KB
1048. 09.b) Ireneusz Masłyk - oświadczenie wyjaśniające. 10.30 KB
1049. 09.b) Marek Paczkowski - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 29.03.2007r. 20.49 KB
1050. 09.b) Piotr Jureczko - oświadczenie wyjaśniające. 27.56 KB
1051. 09. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za III kwartał 2008 rok. Informacje kwartalne z wykonania budżetu 80.50 KB
1052. 09. Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe dotycząca zasad dopisywania osób do spisu wyborców. 13.19 KB
1053. 09. Krzysztof Mercik - oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 96.71 KB
1054. 09. Lucyna Baran - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 26.04.2008r. 7.56 KB
1055. 09. Marek Guzik - oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006 r.vv 355.04 KB
1056. 09. Maria Malinowska - oświadczenie majątkowe za 2005 r. 290.43 KB
1057. 09.Michalina Pelczar - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2007 rok. 9.57 KB
1058. 09. Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łężanach - Pani Ewy Starowiejskiej 313.06 KB
1059. 09. Oświadczenie majątkowe - Janusz Kosztyła 283.71 KB
1060. 09. Oświadczenie majątkowe - Janusz Kosztyła 291.19 KB
1061. 09. Oświadczenie majątkowe za 2003 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widaczu - Andrzej Biel 298.50 KB
1062. 09. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widaczu 326.73 KB
1063. 09. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Maria Malinowska 247.15 KB
1064. 09. Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Targowiskach. 336.75 KB
1065. 09. Oswiadczenie o dzialalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych współmałżonka - Piotr Jureczko 173.83 KB
1066. 09. Piotr Jureczko - oświadczenie majątkowe - początek kadencji - 2006 r. 366.28 KB
1067. 09. Statut - Sołectwo Zalesie 180.86 KB
1068. 09. Teresa Zamorska - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z odwołaniem ze stanowiska dyrektora SP w Łężanach. 289.83 KB
1069. 09. Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. 148.23 KB
1070. 09. Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 1.26 MB
1071. 09. Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rogi 8 - tereny rolnicze - etap I" 2.33 MB
1072. 09. Uchwała Nr IV/38/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Zalesie 448.20 KB
1073. 09. Uchwała Nr IV/38/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sólectwa Zalesie. 564.00 KB
1074. 09. Uchwała Nr V/48/03 rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/28/03 5.66 KB
1075. 09. Uchwała Nr VI/45/99 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rogach. 25.50 KB
1076. 09. Uchwała Nr XIV/112/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na... Rok 2004 39.00 KB
1077. 09. Uchwała Nr XVII/158/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2007 rok i absolutorium ... Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2008 r. 11.36 KB
1078. 09. Uchwała Nr XVIII/119/96 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w Gminie Miejsce Piastowe. 28.50 KB
1079. 09. Uchwała Nr XXIII/170/05 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Rok 2005 38.50 KB
1080. 09. Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2008 r. Uchwały nieobowiązujące z 2008 roku. 26.21 KB
1081. 09. Uchwała Nr XXVII/246/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 20.50 KB
1082. 09. Uchwała Nr XXX/177/93 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia i przekazania składników mienia komunalnego Sołectwu Targowiska 37.00 KB
1083. 09. Uchwała Nr XXXIII/238/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. Uchwały nieobowiązujące 41.50 KB
1084. 09. Uchwała Nr XXXIII/240/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odp Rok 2006 179.50 KB
1085. 09. Uchwała Nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r. Uchwały nieobowiązujące z 2009 roku. 15.69 KB
1086. 09. Uchwała Nr XXXVI/362/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 19.60 KB
1087. 09. Uchwała Nr XXXVII/267/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. 44.50 KB
1088. 09. Uchwała Nr XXXVII/374/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. 29.99 KB
1089. 09. Załącznik nr 7a - 7b - wzory protokołów z wyborów sołtysa 0.91 KB
1090. 09. Zarządzenie Nr 113/04 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2004 r. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. 243.69 KB
1091. 09. Zarządzenie Nr 15/03 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2003. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2003 r. 7.34 KB
1092. 09. Zarządzenie Nr 151/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12.11.2008r. w sprawie projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2009 rok. Projekty budżetowe 514.06 KB
1093. 09. Zarządzenie Nr 168/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20.02.2009r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok. 74.48 KB
1094. 09. Zarządzenie Nr 169/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25.02.2009r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok. 33.41 KB
1095. 09. Zarządzenie Nr 212/05 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2005 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. 29.00 KB
1096. 09. Zarządzenie Nr 260/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17.02.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego pn.: "ADAPTACJA ... Rok 2010 13.88 KB
1097. 09. Zarządzenie Nr 29/07 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2007 rok Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. 89.50 KB
1098. 09. Zarządzenie Nr 36/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 15.85 KB
1099. 09. Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 lutego 2008 r w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym. 10.79 KB
1100. 09. Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ... 95.64 KB
1101. 09. Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym dotyczące losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. 19.50 KB
1102. 09.Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 26 września 2008 r. 18.19 KB
1103. 100. Uchwała Nr LIII/327/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021. 37.99 KB
1104. 100. Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych ... 528.91 KB
1105. 100. Uchwała Nr XVIII/119/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych... 127.80 KB
1106. 100. Uchwała Nr XXIX/211/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na własność Gminy Miejsce Piastowe 14.02 KB
1107. 100. Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 27.21 KB
1108. 100. Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. 4.00 MB
1109. 100. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn. : ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG ... 15.59 KB
1110. 100. Zarządzenie Nr 254/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 12.02 KB
1111. 100. Zarządzenie Nr 256/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 listopada 2016 r. (Utraciło moc na podstawie Zarządzenie Nr 419/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 kwietnia 2018 r.) 15.24 KB
1112. 100. Zarządzenie Nr 272/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 194.92 KB
1113. 100. Zarządzenie Nr 374/2017 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie planu kontroli Urzędu Gminy Miejsce Piastowe i jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe w 2018 r. 16.28 KB
1114. 100. Zarządzenie Nr 477/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru ... 48.79 KB
1115. 100. Zarządzenie Nr 505/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Targowiskach, Rozbudowa sieci wodociągowej w Łężanach oraz Budowa sieci wodociągowej w Rogach (etap III)”. 43.20 KB
1116. 100. Zarządzenie Nr 696/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe”. 41.41 KB
1117. 101. Uchwała Nr LIV/328/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021. 38.51 KB
1118. 101. Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejsce Piastowe na lata 2015 - 2021 9.87 MB
1119. 101. Uchwała Nr XVIII/120/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Miejscu Piastowym. 32.88 KB
1120. 101. Uchwała Nr XXIX/212/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XXV/175/12... 34.14 KB
1121. 101. Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 30.11 KB
1122. 101. Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Głowienka gm. Miejsce Piastowe’’. 40.75 KB
1123. 101. Zarządzenie Nr 128/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok. 104.59 KB
1124. 101. Zarządzenie Nr 255/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 października 2012 r. o zmianie zarządzenia w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej... 68.28 KB
1125. 101. Zarządzenie Nr 257/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 284/2006 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2006 r. 16.50 KB
1126. 101. Zarządzenie Nr 273/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 167.65 KB
1127. 101. Zarządzenie Nr 478/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. 2.41 MB
1128. 101. Zarządzenie Nr 506/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. 1.36 MB
1129. 101. Zarządzenie Nr 697/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. 1.02 MB
1130. 102. Uchwała Nr LIV/329/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego. 30.92 KB
1131. 102. Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miejsce Piastowe części nieruchomości gruntowych ... 20.57 KB
1132. 102. Uchwała Nr XVIII/121/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 268.37 KB
1133. 102. Uchwała Nr XXIX/213/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku o zmianie uchwały Nr XXI/134/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki... 14.79 KB
1134. 102. Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ... 88.18 KB
1135. 102. Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi...". 44.76 KB
1136. 102. Zarządzenie Nr 129/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok. 247.09 KB
1137. 102. Zarządzenie Nr 256/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe 24.04 KB
1138. 102. Zarządzenie Nr 258/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze. 142.95 KB
1139. 102. Zarządzenie Nr 274/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 120.08 KB
1140. 102. Zarządzenie Nr 479/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg ... 41.25 KB
1141. 102. Zarządzenie Nr 507/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 44.76 KB
1142. 102. Zarządzenie Nr 698/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wrocanka na dz. o nr ewid. 1417 oraz w obrębie Rogi na dz. o nr ewid. 3077”. 44.53 KB
1143. 103. Uchwała Nr LIV/330/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. 689.64 KB
1144. 103. Uchwała Nr XIX/122/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. 1.63 MB
1145. 103. Uchwała Nr XVI/112/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego 15.66 KB
1146. 103. Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania kandydatów do nagrody Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 17.24 KB
1147. 103. Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych...". 58.97 KB
1148. 103. Zarządzenie Nr 130/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok. 630.88 KB
1149. 103. Zarządzenie Nr 257/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe 22.92 KB
1150. 103. Zarządzenie Nr 259/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Miejsce Piastowe ..." 64.58 KB
1151. 103. Zarządzenie Nr 275/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 119.66 KB
1152. 103. Zarządzenie Nr 480/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania kandydatów do nagrody Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 52.85 KB
1153. 103. Zarządzenie Nr 508/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. 83.82 KB
1154. 104. Uchwała Nr LIV/331/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. 1.05 MB
1155. 104. Uchwała Nr XIX/123/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. 1.19 MB
1156. 104. Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 188.91 KB
1157. 104. Uchwała Nr XXIX/215/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 651.22 KB
1158. 104. Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... 16.89 KB
1159. 104. Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. 8.83 MB
1160. 104. Zarządzenie Nr 131/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 października 2011 r. (Utraciło moc na podstawie Zarządzenie Nr 448/14 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 kwietnia 2014 r.) 50.45 KB
1161. 104. Zarządzenie Nr 258/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy. 21.43 KB
1162. 104. Zarządzenie Nr 260/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty ... 17.58 KB
1163. 104. Zarządzenie Nr 276/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2021 rok. 77.77 KB
1164. 104. Zarządzenie Nr 481/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników ... 72.85 KB
1165. 104. Zarządzenie Nr 509/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. 484.61 KB
1166. 104. Zarządzenie Nr 700/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejsce Piastowe”. 43.42 KB
1167. 105. Uchwała Nr LIV/332/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/323/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na 2022 rok. 533.27 KB
1168. 105. Uchwała Nr XIX/124/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 116.65 KB
1169. 105. Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Miejsce Piastowe 26.59 KB
1170. 105. Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... 17.34 KB
1171. 105. Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. 1.06 MB
1172. 105. Zarządzenie Nr 132/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2012 - 2021. 245.66 KB
1173. 105. Zarządzenie Nr 259/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok 799.29 KB
1174. 105. Zarządzenie Nr 261/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok. 2.23 MB
1175. 105. Zarządzenie Nr 277/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. 131.89 KB
1176. 105. Zarządzenie Nr 482/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. 4.64 MB
1177. 105. Zarządzenie Nr 510/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejsce Piastowe. 110.46 KB
1178. 105. Zarządzenie Nr 701/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian dla wydzielonego rachunku opracowanego dla środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 644.52 KB
1179. 106. Uchwała Nr LIV/333/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. UCHWAŁA BUŻETOWA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA ROK 2022. 6.87 MB
1180. 106. Uchwała Nr XIX/125/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe. 106.79 KB
1181. 106. Uchwała Nr XXIX/217/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku uchwała budżetowa Gminy Miejsce Piastowe na rok 2013 528.94 KB
1182. 106. Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania ... 14.53 KB
1183. 106. Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania, określenia składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Miejsce Piastowe. 697.52 KB
1184. 106. Zarządzenie Nr 133/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok. 1.05 MB
1185. 106. Zarządzenie Nr 260/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok 1.02 MB
1186. 106. Zarządzenie Nr 262/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 32.79 KB
1187. 106. Zarządzenie Nr 278/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. 90.03 KB
1188. 106. Zarządzenie Nr 483/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... 39.55 KB
1189. 106. Zarządzenie Nr 511/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w bezpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym stanowiące własność Gminy Miejsce Piastowe. 189.17 KB
1190. 106. Zarządzenie Nr 702/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. 1.59 MB
1191. 107. Uchwała Nr LIV/334/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. 5.14 MB
1192. 107. Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedażny części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 33.97 KB
1193. 107. Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 października 2019 r. w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. 34.48 KB
1194. 107. Zarządzenie Nr 134/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa Sołectwa Wrocanka. 13.66 KB
1195. 107. Zarządzenie Nr 261/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej... 12.21 KB
1196. 107. Zarządzenie Nr 263/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 36.89 KB
1197. 107. Zarządzenie Nr 279/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miejsce Piastowe prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej. 50.91 KB
1198. 107. Zarządzenie Nr 484/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zamiany części nieruchomości gruntowych niezabudowanych. 47.73 KB
1199. 107. Zarządzenie Nr 512/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim Gminy Miejsce Piastowe na rok 2022. 60.51 KB
1200. 107. Zarządzenie Nr 703/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian dla wydzielonego rachunku opracowanego dla środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 235.17 KB
1201. 108. Uchwała Nr LIV/335/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2022 rok. 653.09 KB
1202. 108. Uchwała Nr XIX/127/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. 228.37 KB
1203. 108. Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2015 rok. 2.43 MB
1204. 108. Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania kandydatów do nagrody Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 50.42 KB
1205. 108. Zarządzenie Nr 135/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok. 738.39 KB
1206. 108. Zarządzenie Nr 262/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok 110.97 KB
1207. 108. Zarządzenie Nr 264/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 38.85 KB
1208. 108. Zarządzenie Nr 280/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 283.50 KB
1209. 108. Zarządzenie Nr 485/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 października 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Niżna Łąka. 52.81 KB
1210. 108. Zarządzenie Nr 513/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. 1,023.51 KB
1211. 108. Zarządzenie Nr 704/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. 92.23 KB
1212. 109. Uchwała Nr LIV/336/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2022 – 2026. 12.41 MB
1213. 109. Uchwała Nr XIX/128/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi ... 325.29 KB
1214. 109. Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miejsce Piastowe prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezbudowanej. 19.72 KB
1215. 109. Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miejsce Piastowe...". 47.13 KB
1216. 109. Zarządzenie Nr 136/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Wrocanka. 30.94 KB
1217. 109. Zarządzenie Nr 263/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały ... 1.57 MB
1218. 109. Zarządzenie Nr 265/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 30.08 KB
1219. 109. Zarządzenie Nr 281/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadania: „Organizacja szkoleń z zakresu różnych dyscyplin sportowych oraz organizację imprez sportowych. 88.71 KB
1220. 109. Zarządzenie Nr 486/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... 43.13 KB
1221. 109. Zarządzenie Nr 514/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miejsce Piastowe w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. 171.80 KB
1222. 109. Zarządzenie Nr 705/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejsce Piastowe. 89.04 KB
1223. 10. Andrzej Biel - sprostowanie oświadczenia majątkowego za 2004 r. 52.51 KB
1224. 10.a) Piotr Węgrzyn - oświadczenie majątkowe za 2006 r. 348.25 KB
1225. 10.b) Piotr Węgrzyn - oświadczenie wyjaśniające. 19.87 KB
1226. 10. Ewa Starowiejska - sprostowanie oświadczenia majątkowego. 29.86 KB
1227. 10. Informacja o składach osobowych: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Targowiskach oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Rogach. 23.00 KB
1228. 10. Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe dotycząca głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne. 15.31 KB
1229. 10. Lucyna Baran - oświadczenie majątkowe za 2008 r. złożone przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. 85.47 KB
1230. 10. Maria Malinowska - oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006 r. 279.67 KB
1231. 10. Michalina Pelczar - oświadczenie majątkowe za 2008 rok. 92.28 KB
1232. 10. Oświadczenie majątkowe - Ryszard Lenik 311.05 KB
1233. 10. Oświadczenie majątkowe - Ryszard Lenik 305.21 KB
1234. 10. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Ryszard Lenik 316.21 KB
1235. 10. Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Miejscu Piastowym. 320.38 KB
1236. 10. Oswiadczenie o dzialalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych współmałżonka - Piotr Węgrzyn 165.72 KB
1237. 10. Piotr Węgrzyn - oświadczenie majątkowe - początek kadencji - 2006 r. 358.93 KB
1238. 10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2.52 MB
1239. 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe 5.43 MB
1240. 10. Stanisław Lorenc - oświadczenie majątkowe za 2005 r. 326.91 KB
1241. 10. Teresa Zamorska - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem stanowiska dyrektora SP w Łężanach. 343.26 KB
1242. 10. Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. 1.00 MB
1243. 10. Uchwała Nr IV/10/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 58.25 KB
1244. 10. Uchwała Nr IV/39/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejsce Piastowe 776.31 KB
1245. 10. Uchwała Nr IX/69/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. 315.88 KB
1246. 10. Uchwała Nr LVI/349/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. 77.68 KB
1247. 10. Uchwała Nr LXXV/445/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. 754.60 KB
1248. 10. Uchwała Nr V/49/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/29/03 64.02 KB
1249. 10. Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe . 932.52 KB
1250. 10. Uchwała Nr VI/46/99 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Targowiskach. 25.50 KB
1251. 10. Uchwała Nr XV/113/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIV/104/04 w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok. Rok 2004 52.50 KB
1252. 10. Uchwała Nr XV/138/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. Uchwały nieobowiązujące z 2008 roku. 104.16 KB
1253. 10. Uchwała Nr XVII/159/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Krosno. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2008 r. 25.97 KB
1254. 10. Uchwała Nr XVIII/123/96 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejsce Piastowe samochodu do celów ochrony przeciwpożarowej 21.00 KB
1255. 10. Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy ... 15.65 MB
1256. 10. Uchwała Nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. 617.73 KB
1257. 10. Uchwała Nr XXVII/247/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głowienka. 183.27 KB
1258. 10. Uchwała Nr XXVIII/263/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009 r. Uchwały nieobowiązujące z 2009 roku. 26.45 KB
1259. 10. Uchwała Nr XXX/178/93 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia i przekazania składników mienia komunalnego Sołectwu Niżna Łąka 34.50 KB
1260. 10. Uchwała Nr XXX/227/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe 12.60 KB
1261. 10. Uchwała Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaproszenia jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejsce Piastowe w ramach repatriacji. 42.15 KB
1262. 10. Uchwała Nr XXXIII/241/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2006 r. w Gminie Mi Rok 2006 23.50 KB
1263. 10. Uchwała Nr XXXIII/246/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. Uchwały nieobowiązujące 239.50 KB
1264. 10. Uchwała Nr XXXVI/363/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami ... 69.09 KB
1265. 10. Uchwała Nr XXXVIII/237/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 47.19 KB
1266. 10. Uchwała Nr XXXVIII/273/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. 22.00 KB
1267. 10. Wiktor Skwara oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 85.33 KB
1268. 10. Załącznik nr 7a - 7b - wzory protokołów z wyborów sołtysa 73.50 KB
1269. 10. Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 149.62 KB
1270. 10. Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących składniki mienia Gminy Miejsce Piastowe ... 90.47 KB
1271. 10. Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. 63.83 KB
1272. 10. Zarządzenie Nr 118/04 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2004 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. 234.00 KB
1273. 10. Zarządzenie Nr 156/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12.12.2008r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2009 rok. Projekty budżetowe 25.66 KB
1274. 10. Zarządzenie Nr 164/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. 25.90 KB
1275. 10. Zarządzenie Nr 166/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 12.91 KB
1276. 10. Zarządzenie Nr 169/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25.02.2009r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok. 33.41 KB
1277. 10. Zarządzenie Nr 170/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 04.03.2009r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok. 16.26 KB
1278. 10. Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego pn. "Mała architektura w miejscu publicznym ... 45.05 KB
1279. 10. Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach. 277.47 KB
1280. 10. Zarządzenie Nr 21/03 Wójta Gminy Miejsce Piastow z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2003 r. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2003 r. 8.63 KB
1281. 10. Zarządzenie Nr 215/05 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2005 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. 51.00 KB
1282. 10. Zarządzenie Nr 261/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20.02.2010r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Rok 2010 14.27 KB
1283. 10. Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w procesie oceny pracy dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe. 1.80 MB
1284. 10. Zarządzenie Nr 280/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15.04.2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 47.91 KB
1285. 10. Zarządzenie Nr 284/2017 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 13.93 KB
1286. 10. Zarządzenie Nr 292/13 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 stycznia 2013 r. (Utraciło moc na podstawie Zarządzenie Nr 256/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 listopada 2016 r.) 13.78 KB
1287. 10. Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. 790.82 KB
1288. 10. Zarządzenie Nr 37/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej w Widaczu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 15.69 KB
1289. 10. Zarządzenie Nr 375/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 40.33 KB
1290. 10. Zarządzenie Nr 387/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 241.37 KB
1291. 10. Zarządzenie Nr 418/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok. 426.16 KB
1292. 10. Zarządzenie Nr 606/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 53.33 KB
1293. 10. Zarządzenie Nr 798/2023 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe na 2023 rok. 148.87 KB
1294. 10. Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 07.03.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2008 rok. 67.67 KB
1295. 10.Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 29 października 2008 r. 16.37 KB
1296. 110. Uchwała Nr LIV/337/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejsce Piastowe na lata 2022 – 2029. 2.93 MB
1297. 110. Uchwała Nr XIX/129/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym i Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. 437.39 KB
1298. 110. Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert ... 17.41 KB
1299. 110. Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 października 2019 r. w sprawie organizacji, przygotowania i rozwinięcia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Miejsce Piastowe w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy...". 113.46 KB
1300. 110. Zarządzenie Nr 137/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie formacji obrony cywilnej. 29.65 KB
1301. 110. Zarządzenie Nr 264/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok 1.22 MB
1302. 110. Zarządzenie Nr 266/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok. 2.58 MB
1303. 110. Zarządzenie Nr 282/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości: Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Widacz, Zalesie”. 44.78 KB
1304. 110. Zarządzenie Nr 487/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. 4.95 MB
1305. 110. Zarządzenie Nr 515/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 581.04 KB
1306. 110. Zarządzenie Nr 706/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 27.65 KB
1307. 111. Uchwała Nr LIV/338/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale. 55.25 KB
1308. 111. Uchwała Nr XX/130/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA ROK 2020. 621.31 KB
1309. 111. Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie cen i warunków płatności za korzystanie z sal Domów Ludowych, sal remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolnych sal ... 67.47 KB
1310. 111. Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu...". 47.62 KB
1311. 111. Zarządzenie Nr 138/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Miejsce Piastowe. 25.81 KB
1312. 111. Zarządzenie Nr 265/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert... 44.98 KB
1313. 111. Zarządzenie Nr 267/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ... 21.83 KB
1314. 111. Zarządzenie Nr 283/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Miejsce Piastowe w miejscowości: Głowienka, Wrocanka, Targowiska, Rogi, Łężany”. 59.99 KB
1315. 111. Zarządzenie Nr 488/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. 10.59 MB
1316. 111. Zarządzenie Nr 516/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: „Mała architektura w miejscu publicznym – sensoryczny plac zabaw im. św. Rozalii we Wrocance”. 41.75 KB
1317. 111. Zarządzenie Nr 707/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 45.32 KB
1318. 112. Uchwała Nr LIV/339/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁĘŻANY 1” w Gminie Miejsce Piastowe. 3.78 MB
1319. 112. Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze. 54.59 KB
1320. 112. Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. 9.87 MB
1321. 112. Zarządzenie Nr 139/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok. 499.14 KB
1322. 112. Zarządzenie Nr 266/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok 10.47 KB
1323. 112. Zarządzenie Nr 268/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok. 22.32 KB
1324. 112. Zarządzenie Nr 284/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadania: „Animacje przestrzeni publicznej poprzez projekty artystyczne integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne Gminy Miejsce Piastowe”. 140.76 KB
1325. 112. Zarządzenie Nr 489/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2019-2027. 1.03 MB
1326. 112. Zarządzenie Nr 517/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Zalesiu”. 39.79 KB
1327. 112. Zarządzenie Nr 708/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 59.86 KB
1328. 113. Uchwała Nr XX/132/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzeni zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. 414.79 KB
1329. 113. Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej. 15.70 KB
1330. 113. Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 88.56 KB
1331. 113. Zarządzenie Nr 140/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokali użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Miejsce Piastowe. 29.14 KB
1332. 113. Zarządzenie Nr 267/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok 502.34 KB
1333. 113. Zarządzenie Nr 269/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 - 2026. 373.73 KB
1334. 113. Zarządzenie Nr 285/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadania: „Organizacja wydarzeń tematycznych promujących dbałość o środowisko i podejmowanie działań mających na celu poprawę jego stanu oraz zagospodarowanie terenu pod kątem atrakcyjności ekologicznej”. 99.88 KB
1335. 113. Zarządzenie Nr 490/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "ZMIANY" - Zmieniamy Łężany 53.31 KB
1336. 113. Zarządzenie Nr 518/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2021 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021 r. 21.48 MB
1337. 113. Zarządzenie Nr 709/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w bezpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 99.20 KB
1338. 114. Uchwała Nr XX/133/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. 1.09 MB
1339. 114. Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmina budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2015 rok. 4.84 MB
1340. 114. Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 81.70 KB
1341. 114. Zarządzenie Nr 141/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie zadania "Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Miejsce Piastowe ... 18.79 KB
1342. 114. Zarządzenie Nr 268/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert... 11.79 KB
1343. 114. Zarządzenie Nr 270/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok. 1.53 MB
1344. 114. Zarządzenie Nr 286/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadania: „Organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców promujących zdrowy styl życia jako narzędzie walki z otyłością i cukrzycą”. 138.89 KB
1345. 114. Zarządzenie Nr 491/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 97.38 KB
1346. 114. Zarządzenie Nr 519/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz integracji społeczności lokalnych i wzbogacające życie kulturalne Gminy Miejsce Piastowe. 569.62 KB
1347. 114. Zarządzenie Nr 710/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2022 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 r. 27.67 MB
1348. 115. Uchwała Nr XX/134/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy. 41.93 KB
1349. 115. Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok. 22.19 MB
1350. 115. Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114957R (ul. Potockiego)... 42.83 KB
1351. 115. Zarządzenie Nr 142/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powołania Biura Wyborczego do przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wrocanka. 16.70 KB
1352. 115. Zarządzenie Nr 269/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok 822.06 KB
1353. 115. Zarządzenie Nr 271/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie planu kontroli Urzędu Gminy Miejsce Piastowe i jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe w 2017 roku. 20.64 KB
1354. 115. Zarządzenie Nr 287/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. 1.10 MB
1355. 115. Zarządzenie Nr 492/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. 108.38 KB
1356. 115. Zarządzenie Nr 520/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. 1.89 MB
1357. 115. Zarządzenie Nr 711/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniego kosztu posiłku udzielanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 41.26 KB
1358. 116. Uchwała Nr XX/135/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior+” na terenie Gminy Miejsce Piastowe i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. 39.60 KB
1359. 116. Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2016 2021. 225.76 KB
1360. 116. Zarządzenie Nr 143/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok. 879.78 KB
1361. 116. Zarządzenie Nr 270/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 21.53 KB
1362. 116. Zarządzenie Nr 272/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących składniki mienia Gminy Miejsce Piastowe ... 19.39 KB
1363. 116. Zarządzenie Nr 288/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience z przeznaczeniem na żłobek, budowa placu zabaw”. 74.85 KB
1364. 116. Zarządzenie Nr 493/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. 6.23 MB
1365. 116. Zarządzenie Nr 521/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. 58.15 KB
1366. 116. Zarządzenie Nr 712/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 6.600.000,00 zł”. 39.45 KB
1367. 117. Zarządzenie Nr 134/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... 14.64 KB
1368. 117. Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. 6.98 MB
1369. 117. Zarządzenie Nr 144/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków potrzebnych do przeprowadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Wrocanka, ... 147.10 KB
1370. 117. Zarządzenie Nr 271/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 20.85 KB
1371. 117. Zarządzenie Nr 273/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego ... 17.74 KB
1372. 117. Zarządzenie Nr 289/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 287.18 KB
1373. 117. Zarządzenie Nr 522/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. 33.85 KB
1374. 117. Zarządzenie Nr 713/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. 732.92 KB
1375. 118. Uchwała Nr XX/137/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2020 – 2022. 1.15 MB
1376. 118 Zarządzenie Nr 135/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do ... (Utraciło moc na podstawie Zarządzenie Nr 354/2017 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 października 2017 r.) 39.58 KB
1377. 118. Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości: Zalesie, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi". 38.64 KB
1378. 118. Zarządzenie Nr 145/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. : "Odbudowa drogi gminnej nr 1471R (K. Kościoła) w Rogach" ... 12.95 KB
1379. 118. Zarządzenie Nr 272/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok 541.42 KB
1380. 118. Zarządzenie Nr 274/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. 420.08 KB
1381. 118. Zarządzenie Nr 290/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego kosztu posiłku udzielanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 37.66 KB
1382. 118. Zarządzenie Nr 523/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego kosztu posiłku udzielanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 53.40 KB
1383. 118. Zarządzenie Nr 714/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian dla wydzielonego rachunku opracowanego dla środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 504.40 KB
1384. 119. Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego ... 14.78 KB
1385. 119. Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka Górka ... 42.48 KB
1386. 119. Zarządzenie Nr 146/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2012 - 2021. 32.49 KB
1387. 119. Zarządzenie Nr 273/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej... 102.73 KB
1388. 119. Zarządzenie Nr 291/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2020 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2020 r. 15.83 MB
1389. 119. Zarządzenie Nr 524/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej. 1.02 MB
1390. 119. Zarządzenie Nr 715/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych obejmująca: Przebudowę drogi gminnej nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w miejscowości Łężany w km 0+990-1+882, Przebudowę drogi gminnej nr 114951R (ul. Nadrzeczna) wraz z budową chodnika w miejscowości Wrocanka w km 0+000-0+350” realizowanego w częściach Zadanie I Przebudowa drogi gminnej nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w miejscowości Łężany w km 0+990-1+882. 68.19 KB
1391. 11.a) Ryszard Lenik - oświadczenie majątkowe za 2006 r. 339.75 KB
1392. 11.b) Ryszard Lenik - oświadczenie wyjaśniające. 23.12 KB
1393. 11. Ewa Bloch - sprostowanie oświadczenia majątkowego. 33.47 KB
1394. 11. Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe o możliwości głosowania przez pełnomocnika. 187.78 KB
1395. 11. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym z dnia 13 marca 2007 r. 31.50 KB
1396. 11. Lucyna Baran - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 27.04.2009r. 86.41 KB
1397. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 listopada 2007 r. dotyczące spisu wyborców. 22.00 KB
1398. 11. Oświadczenie majątkowe - Stanisław Lorenc 293.16 KB
1399. 11. Oświadczenie majątkowe - Stanisław Lorenc 263.79 KB
1400. 11. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Andrzej Nowak 312.17 KB
1401. 11. Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu. 324.45 KB
1402. 11. Oswiadczenie o dzialalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych współmałżonka - Ryszard Lenik 168.61 KB
1403. 11. Ryszard Lenik - oświadczenie majątkowe - początek kadencji - 2006 r. 359.40 KB
1404. 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe 2.84 MB
1405. 11. Stanisława Gawlik - oświadczenie majątkowe za 2006 303.15 KB
1406. 11. Tadeusz Adamik - oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006 r. 343.17 KB
1407. 11. Tadeusz Adamik - oświadczenie majątkowe za 2005 r. 351.05 KB
1408. 11. Teresa Sznajder oświadczenie majątkowe za 2007 rok. 75.50 KB
1409. 11. Teresa Zamorska - oświadczenie majątkowe złożone w zw. z odwołaniem ze stanowiska dyrektora SP w Łężanach. 433.96 KB
1410. 11. Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej parze osoby objęte wieloletnim programem ... 60.55 KB
1411. 11. Uchwała Nr IV/11/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 160.83 KB
1412. 11. Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miejsce Piastowe nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę ogólnodostępną 53.07 KB
1413. 11. Uchwała Nr IV/43/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał własnych 73.85 KB
1414. 11. Uchwała Nr IX/17/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2009 r. Projekty budżetowe 37.54 KB
1415. 11. Uchwała Nr LVII/350/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzeni zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. 519.13 KB
1416. 11. Uchwała Nr LXXV/446/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2027. 6.02 MB
1417. 11. Uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Miejsce Piastowe Rok 2007 23.50 KB
1418. 11. Uchwała Nr V/50/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przekazania Sołectwu Głowienka składników mienia komunalnego do zarządzania i korzystania 20.50 KB
1419. 11. Uchwała Nr V/55/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym 1.02 MB
1420. 11. Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie ustalenia i wypłacania diet dla sołtysów. 18.60 KB
1421. 11. Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. 75.06 KB
1422. 11. Uchwała Nr VI/47/99 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Widaczu. 25.50 KB
1423. 11. Uchwała Nr X/78/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia źródła dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2007 r. 44.19 KB
1424. 11. Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 483.72 KB
1425. 11. Uchwała Nr XLI/318/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowej. 57.19 KB
1426. 11. Uchwała Nr XV/114/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejsce Piastowe podmiotom nie zaliczonym do sektora... Rok 2004 170.00 KB
1427. 11. Uchwała Nr XV/139/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. Uchwały nieobowiązujące z 2008 roku. 210.59 KB
1428. 11. Uchwała Nr XV/140/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych (rezerwacja częstotliwości). 128.85 KB
1429. 11. Uchwała Nr XVII/160/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Krosno. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2008 r. 25.69 KB
1430. 11. Uchwała Nr XVIII/124/96 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejsce Piastowe odcinka sieci wodociągowej w Łężanach 21.00 KB
1431. 11. Uchwała Nr XXIII/158/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejsce Piastowe na rok szkolny 2019/2020. 24.47 KB
1432. 11. Uchwała Nr XXVII/248/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łężany. 181.00 KB
1433. 11. Uchwała Nr XXX/179/93 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia i przekazania składników mienia komunalnego Sołectwu Wrocanka 30.50 KB
1434. 11. Uchwała Nr XXX/228/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe 13.75 KB
1435. 11. Uchwała Nr XXXI/303/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2009 r. Uchwały nieobowiązujące z 2009 roku. 14.78 KB
1436. 11. Uchwała Nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Miejsce Piastowe. 101.15 KB
1437. 11. Uchwała Nr XXXIII/242/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Rok 2006 44.00 KB
1438. 11. Uchwała Nr XXXIX/283/06 rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2006 r. Uchwały nieobowiązujące 32.50 KB
1439. 11. Uchwała Nr XXXVI/364/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wskazania przedstawicieli do Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym. 13.42 KB
1440. 11. Uchwała Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. 69.60 KB
1441. 11. Uchwała Nr XXXVIII/274/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2006 r. 74.50 KB
1442. 11. Załącznik nr 11 - KLAUZULA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - RODO 21.38 KB
1443. 11. Zarządzenie Nr 11/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 15.27 KB
1444. 11. Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym. 45.91 KB
1445. 11. Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2019 - 2027. 868.26 KB
1446. 11. Zarządzenie Nr 119/04 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2004 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. 57.00 KB
1447. 11. Zarządzenie Nr 165/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie planu kontroli Urzędu Gminy Miejsce Piastowe i jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe w 2012 r. 15.22 KB
1448. 11. Zarządzenie Nr 167/2016 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 13.08 KB
1449. 11. Zarządzenie Nr 170/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 04.03.2009r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok. 16.26 KB
1450. 11. Zarządzenie Nr 171/09 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17.03.2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miejsce Piastowe sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok. 916.63 KB
1451. 11. Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. 389.85 KB
1452. 11. Zarządzenie Nr 217/05 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2005 rok. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2005 r. 44.00 KB
1453. 11. Zarządzenie Nr 22/03 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2003 r. Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2003 r. 56.00 KB
1454. 11. Zarządzenie Nr 262/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24.02.2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. Rok 2010 41.79 KB
1455. 11. Zarządzenie Nr 281/10 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25.04.2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 59.47 KB
1456. 11. Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Miejsce Piastowe. 44.19 KB
1457. 11. Zarządzenie Nr 285/2017 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 13.84 KB
1458. 11. Zarządzenie Nr 293/13 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 25.40 KB
1459. 11. Zarządzenie Nr 30 A/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. 797.41 KB
1460. 11. Zarządzenie Nr 376/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego ds. transportu (dowozu) osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Gminy Miejsce Piastowe. 45.97 KB
1461. 11. Zarządzenie Nr 38/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej w Zalesiu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 15.33 KB
1462. 11. Zarządzenie Nr 388/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 245.32 KB
1463. 11. Zarządzenie Nr 419/14 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok. 1.42 MB
1464. 11. Zarządzenie Nr 607/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 52.40 KB
1465. 11. Zarządzenie Nr 799/2023 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok. 223.67 KB
1466. 11. Zarządzenie Nr 93/08 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14.03.2008r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miejsce Piastowe sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok. 559.49 KB
1467. 11. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe - 20 listopada 2008 r. 15.36 KB
1468. 120. Uchwała Nr XX/139/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miejsce Piastowe przez Gminę Jaśliska realizacji zadania publicznego ... 156.70 KB
1469. 120. Zarządzenie Nr 137/2015 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na pniu drzew w miejscowościach gminy Miejsce Piastowe ... 65.86 KB
1470. 120. Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości: Wrocanka, Głowienka, Zalesie i Rogi". 40.92 KB
1471. 120. Zarządzenie Nr 147/11 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok. 23.71 KB
1472. 120. Zarządzenie Nr 274/12 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert... 14.39 KB
1473. 120. Zarządzenie Nr 292/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego dla zamówienia polegającego na dostawie i montażu urządzeń placu zabaw, mebli dla potrzeb żłobka w Głowience oraz rozdzielni posiłków, zabawek dla dzieci. 41.91 KB
1474. 120. Zarządzenie Nr 525/2021 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2021 r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie wytycznych dotyczących pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe. 54.16 KB
1475. 120. Zarządzenie Nr 716/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2023 rok. 115.41 KB
1476.